Een netwerkbeheerder van de Veiligheidsdienst VDC doet in een uitgelekt conceptverslag van de Ombudsman zeer verontrustende verklaringen over wat er zou zijn gebeurd bij de dienst. De Commissie van Toezicht van de VDC stelt in een persbericht echter ‘geen aanleiding te hebben om de berichten die thans in de media verschijnen te geloven’. Dat doet de commissie, met daarin namens de Hofpresident een rechter als voorzitter, naar eigen zeggen met de wetenschap die zij heeft over het onderzoek naar het lekken van informatie over de benoembaarheid van ministers en de resultaten daarvan. Natuurlijk moet grote waarde worden gehecht aan zo’n persbericht van deze commissie, die er juist is om toezicht te houden op de VDC. Maar het is onduidelijk waar de commissie precies op doelt als zij het heeft over de berichten in de media. Waarschijnlijk heeft de commissie het dan over ‘onrechtmatig optreden, waaraan de VDC zich volgens de krantenberichten (deze week) schuldig zou hebben gemaakt’. Dat is erg geruststellend, maar niet helder is of dit (alleen) betrekking heeft op de door de netwerkbeheerder genoemde bedreigingen en intimidatie. Of ook op zijn verklaring omtrent de rol van Colombiaanse veiligheidsmensen - waaraan hij alles zou hebben moeten vertellen over het computersysteem - en het kopiëren van alle VDC-bestanden door een particulier forensisch bedrijf. Dit alles zou zijn gebeurd in opdracht van of namens de minister-president. Klaarheid hierover is essentieel, want als zou blijken dat hiervan maar een deel klopt, dan is dat buitengewoon ernstig en kan het staatsgevaarlijk en in potentie zelfs levensbedreigend zijn. Dit zou het begin zijn van praktijken die elders - en niet zo ver van huis - door totalitaire regimes worden toegepast. Het zou ook het einde betekenen van de VDC.
De toezichtscommissie zegt onlangs te zijn ingelicht over de resultaten van het interne onderzoek naar het lekken van informatie over de screening van ministers. Dat is een goede zaak. Ook het grote publiek zou hier kennis van moeten krijgen. Daarbij dient er wel voor te worden gewaakt dat het (weer) alléén gaat over de lek en wijze waarop - hoe verfoeilijk en onacceptabel ook - zonder in te gaan op de inhoud en de feiten die over de benoembaarheid zijn gebleken. Maar met de beweringen van de netwerkbeheerder moet nu ook onomstotelijk vast komen te staan wat exact de rol was van de Colombianen en wat zij allemaal weten over het systeem van de VDC. En of uitgesloten kan worden dat er een kopie is of kan gaan circuleren van de harde schijf met kwetsbare, vertrouwelijke informatie van de dienst en die de VDC in het kader van uitwisseling heeft van andere diensten. Klip en klaar.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.