Van onze redactie

Minister Javier Silvania (MFK) van Financiën heeft op 14 januari jongstleden op zijn Facebookpagina gemeld dat hij van de overheidsaccountants, Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), een melding heeft ontvangen van mogelijke fraude bij de Gaming Control Board (GCB). Het is vooralsnog gissen naar de aard van deze melding. Soab heeft aan de waarnemend raad van bestuur (RvB) en werknemers van de GCB bevestigd dat de fraudemelding níet het personeel treft, maar de raad van commissarissen (RvC). De minister heeft inmiddels zijn voornemen tot ontslag van het enige overgebleven RvC-lid, Jamir Barton, kenbaar gemaakt.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).