Terecht heeft de regering haar poot stijf gehouden in de kwestie waarbij verschillende ambtenarenbonden - ondanks de moeilijke financieel-economische situatie - blijven vasthouden aan lumpsumuitkeringen en indexering van de salarissen van overheidsdienaren. De Abvo (overheidspersoneel), STrAF (douaniers) en NAPB en SAP (politie) zijn blijkbaar bereid heel ver te gaan om maar te krijgen wat ze willen; meer geld voor ambtenaren. Blijkbaar koste wat kost, gezien hun actie om ‘kuchi kuchi’ (in alle stilte) proberen beslag te leggen op gemeenschapsgelden: aandelen van overheids-nv’s inclusief alle vruchten oftewel dividenden. Omdat zij eerder in talloze gesprekken hierover met de regering hun zin niet kregen. De afgelopen maanden heeft het kabinet-Rhuggenaath naar eigen zeggen ruim 60 informatiesessies gehouden voor de negen ministeries om het overheidspersoneel ‘na plaka chikí’ (tot in details) uit te leggen dat er eenvoudigweg geen financiële ruimte is, gezien de jarenlange recessie en mede daardoor verslechterde financiën. Iets wat álle burgers weten, maar ook dagelijks aan den lijve ervaren. In delen van de private sector is dit zelfs vele malen harder aangekomen dan in de ambtenarij; er zijn grote groepen werknemers die al járen geen indexering ontvangen of, erger, honderden tot een paar duizend hebben hun baan verloren. Snijden in de overheidsuitgaven is onoverkomelijk. Volgens de regering bleek tijdens de bijeenkomsten dat er over het algemeen begrip is voor het feit dat er geen ruimte is voor salarisverhoging én - belangrijker nog - dat hiertoe ook geen verplichting bestaat. Wat wel een verplichting is, vastgelegd in de Staatsregeling, is dat het Land een sluitende begroting heeft, want anders moet weer de belastingbetaler hiervoor opdraaien. Met de aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) is een en ander alleen maar urgenter geworden. En nóg trekken Abvo, STrAF, NAPB en SAP zich hier weinig van aan. Zij dreigden met hun beslagrekest het functioneren van het overheidsapparaat lam te leggen, terwijl het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dit verbiedt: beslag mag het opereren van de openbare dienst niet schaden. Gelukkig heeft het gerecht hier een stokje voor gestoken en gezorgd dat dit boze plan niet tot uitvoering kon worden gebracht. De vakbondsleiders mogen opkomen voor hun leden, maar zoals de regering aangeeft: dit moet wel binnen het redelijke gebeuren. Onredelijk is iets willen afdwingen, wetende dat dit tegen het algemeen belang - en op den duur ook tegen het belang van de ambtenarij - indruist.

ADletters logo

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).