De komende, verwachte afzetting vandaag van de Arubaanse POR-minister Marisol Lopez-Tromp lijkt een ernstig staaltje belangenpolitiek. Zij weigert blijkbaar ‘opdrachten’ van de grote POR-bazen (Otmar Oduber en Andin Bikker) uit te voeren en daarvoor moet zij hangen.

aruanalyseZomaar een aantal zaken op een rijtje:

  1. De kwestie-Serlimar: gezien de penibele situatie van het overheidsvuilnisophaalbedrijf werkte zij mee aan het verzoek voor surseance van betaling in plaats van om de Serlimar-wet van Oduber er doorheen te jagen om zo de bevolking op te laten draaien voor wanbeleid, waarbij contracten van campagne-financiers konden worden gehandhaafd, inclusief die van Statenlid Alan Howell terwijl dan ook ‘zijn’ incinerator kon worden doorgedrukt;

  2. De intentie van Bikker om speervissen - al dan niet beperkt - toe te staan, terwijl hij nota bene tot driemaal toe een rechtszaak daartoe verloren heeft, tot aan de Hoge Raad toe in 2015;

  3. De weigering van Lopez-Tromp om mee te werken aan het openstellen van Parke Nacional Arikok voor die ATV/UTV’s - door sommigen ‘rot-autootjes’ genoemd - terwijl die door de autonome stichting verboden zijn;

  4. Het probleem van terreinenhandel bij DIP (Departamento di Infrastructura y Planificacion) waar blijkbaar meerdere POR-mensen bij betrokken zijn, plus personen van MEP, en dat dus uit de onderzoeksfeer gehaald moet worden;

  5. Bikker is volgens ingewijden op meerdere gebieden ‘niet-koosjer’ bezig, onder meer door in een RfP (Request for Proposal) voor twee zogenaamde ‘Employer’s representatives’ van 1.250.000 florin elk te vragen voor hun supervisie. Mogelijke namen? Twee van hen zijn coördinatoren. Maar dit laatste staat nog niet ‘officieel’ vast;

  6. Hij weigert toestemming te geven voor de vestiging van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) op Aruba, zogenaamd wegens het ‘autonome karakter’ van Aruba. Maar het eiland zelf heeft bij lange na niet het onderzoekspersoneel om dit soort zaken uit te voeren.

,,Marisol is ook geen zoetje, hoor”, zegt een politiek waarnemer. ,,Ze heeft het nodige op haar kerfstok uit haar periode 2001-2009. Nu wil ze opkomen als de grote schoonmaakster.” Het kwalijke is echter dat zowel POR als MEP en RED zich hebben verbonden aan de uitvoering van deugdelijk bestuur, transparantie en integriteit.

Als de Arubaanse Staten (het parlement) worden aangezet om tijdens het reces het vertrouwen in Lopez-Tromp op te zeggen, wetende dat de betrokken minister van het eiland af is en zich dus niet kan verdedigen, terwijl drie AVP’ers eveneens uitlandig zijn, zodat er niet hoeft te worden gerekend op al te veel tegenstemmers, dan is dit een aantasting van deugdelijk bestuur en integer handelen. Het is natuurlijk wel transparant in die zin dat dit politieke spelletje wordt gespeeld om zich van een ‘serieus probleem’ te ontdoen.

Lopez-Tromp heeft gisteren haar privéverblijf in allerijl afgebroken en is gistermiddag gearriveerd. Een kenner: ,,She is not going to leave the ring without a fight.”

Wilt u meer informatie? Neem een online abonnement op de krant.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).