Overheids-nv’s en -stichtingen, eerder zo ingericht om ze ‘op gezonde afstand’ te plaatsen van de overheid (lees: de grillen van een regering), lijken onder het zittende kabinet te worden teruggebracht tot de overheidsdiensten van vroeger, waar de minister via zijn hoofden van dienst letterlijk ‘de dienst uitmaakt’. Niet alleen gaat het toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen (RvC), in diverse gevallen op de stoel van de directie zitten, ook de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) lijkt dat met de zegen van de huidige coalitie steeds vaker te doen. De regering is trouwens niet eens aandeelhouder - dat is het Land Curaçao - maar slechts de tijdelijke ‘vertegenwoordiger’ van de aandeelhouder.
Tijdens een eerder seminar over de wet en code Corporate Governance, zei toenmalig MCB-directeur Ron Gomes Casseres zeer treffend: het gaat niet (alléén) om de regeltjes die bedacht zijn om het besturen van overheidsbedrijven in het gareel te laten lopen, maar vooral om de ‘mensen’ die deze regels dienen toe te passen. Als die mensen de afspraken, richtlijnen en zelfs wetten aan hun laars lappen, ben je even ver, of eigenlijk, verder van huis.
De theorie is eenvoudig. Bij ondernemingsrecht aan de Universiteit van Curaçao wordt als eerste geleerd: ‘Het is belangrijk dat er bestuurderszelfstandigheid is en er binnen een nv/bv niet telkens bij de aandeelhouders aangeklopt hoeft te worden. Dit kost te veel tijd en geld en te veel meningen’. En: ‘De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de ondernemingsleiding. Hij beschikt echter niet over bevoegdheden om het bestuur opdrachten te geven’.
In de praktijk trekt de huidige MFK/PS/MAN-regering bij overheids-nv’s alle macht naar zich toe. Dat gebeurde, naar nu pas is gebleken, onlangs met de ‘machtiging’ om als individuele minister op te treden als aandeelhouder. En als de modelstatuten overheids-nv’s worden ingevoerd, zijn deze weer helemaal verworden tot ambtelijke diensten met als hoogste ambtenaar de voormalige ceo, die precies doet wat de minister hem opdraagt.
Hebben de RvC en/of de AVA dan helemaal niets te zeggen? Wel degelijk, maar in het belang van de nv én de samenleving werken directie en commissarissen samen om de doelstellingen van de onderneming en aandeelhouder te realiseren. RvC en AVA zullen daarbij hun eventuele aarzelingen - laat staan verwijten - niet in de openbaarheid brengen, omdat zoiets bankiers/financiers, leveranciers en afnemers doet afschrikken en dit funest kan zijn voor het voortbestaan van de overheids-nv. Overigens geldt óók voor de persoonlijke aansprakelijkheid van commissarissen.

maatregelen corona

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).