,,Si Selikor por, nos tambe por.” Wat Selikor kan, kunnen wij ook, aldus Darius ‘Lio’ Plantijn van onderwijsvakbond Sitek, waarop hij dinsdagavond afkondigde dat er woensdag ‘geen school’ zou zijn. Sitek noch Plantijn is het bevoegde gezag om te bepalen dat de scholen dicht zijn.plantijn De vakorganisatie behoort de belangen te behartigen van leerkrachten (die lid zijn van Sitek), maar is zeker niet de aangewezen instantie een besluit van nationaal belang te nemen of die dag de schoolpoorten opengaan of dicht blijven. Overigens moet Plantijn zich ernstig afvragen hoever zijn invloed nog reikt, want veel docenten trekken zich weinig tot niets aan van de oproepen van Sitek en geven - terecht - gewoon onderwijs. Het zijn vaak de scholen met leerlingen die het meest kwetsbaar zijn, die het onderwijs het hardst nodig hebben, die gedupeerd worden door de acties van Sitek. Het wordt tijd dat de minister van Onderwijs en de schoolbesturen (met name DOS, RKCS en VPCO) duidelijk maken dat zij en niemand anders bepalen of de leerlingen die dag naar school kunnen of niet. Het gerechtigde gezag moet zich nadrukkelijker laten horen en zien. Anders maken profiteurs misbreuk van de situatie en wordt het een wildwest. Niet voor niets verwijst Sitek naar de situatie een halve dag eerder bij Selikor. Personeel van deze overheids-nv die belast is met de vuilnisophaal en -verwerking besloot te staken en daarbij een wegblokkade als aanvullend drukmiddel in te zetten. En wat gebeurde er? Eind van de dag kreeg het personeel zijn zin doordat de regering instemde. Of de 305 Selikor-werknemers in hun recht staan of inhoudelijk gelijk hebben, daar gaat het hier niet om. Maar het signaal dat hiervan uitgaat is dat als een vakbond wat herrie schopt en de boel platgooit er al snel wordt toegegeven. Dit is in principe een kwestie waarover de regering beslist, hoewel het gemeenschapsgeld betreft opgebracht door de belastingbetaler, terwijl de staatskas vrijwel leeg is. Maar wat wél ook alle overige 160.000 burgers aangaat is de openbare weg en de openbare orde. De openbare orde mag niet worden verstoord. En dat gebeurde dinsdag wel degelijk met de ongeoorloofde blokkade, waardoor duizenden moeders, vaders en kinderen vast kwamen te zitten of te laat waren. Daar is er dus een aangrijpingspunt voor de overheid om de acties die zich op de openbare weg voordoen aan te pakken. Demonstreren is een grondrecht, maar er is ook zoiets als de openbare orde en veiligheid. Staking is een culminatie van een kwestie tussen een werkgever en werknemers, daar horen derden in principe geen last van te hebben. Bij verstoring van de openbare orde verwacht de burger dat de overheid hiertegen optreedt.

 

 

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).