Begrip ‘Plan B’ komt in financiële paragraaf van Regeerakkoord niet voor


Charles Cooper, nummer twee van de grootste aanstaande regeringspartij MFK, heeft zich wellicht niet helemaal zuiver uitgelaten over het intussen befaamde ‘Plan B’.
Zo formuleerde zijn partijgenoot, Javier Silvania, het deze week tijdens de persconferentie van MFK en PNP. Voorzichtig gezegd, maar voor een goed verstaander duidelijk. Het Plan B, in plaats van een Coho-akkoord met Nederland over de voorwaarden van verdere liquiditeitssteun aan Curaçao, had gezorgd voor ‘commotie’.analyse
Commotie onder meer in het bedrijfsleven, onder (potentiële) investeerders en in de financiële sector. Want een van de wilde - onbevestigde - verhalen die rondgingen over Plan B was dat de lokale financiële instellingen (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) al dan niet onder druk leningen aan de Curaçaose overheid beschikbaar zouden (moeten) stellen, met de Isla-raffinaderij en het Isla-terrein als onderpand.
Een ander verhaal was dat bepaalde overheids-nv’s, waaronder mogelijk Refineria di Kòrsou (RdK), (obligatie)leningen zouden moeten aantrekken - al dan niet in het buitenland - om de opbrengsten hiervan op een of andere manier door te spelen naar het Land, dat vanaf mei/juni kampt met een ernstig liquiditeitstekort.
Naar aanleiding van de uitgelekte brief van de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops aan de nieuwe coalitie in Willemstad, waarin de voorwaarden voor financiële steun worden aangegeven en als daaraan niet wordt voldaan, dat niet alleen de geldkraan dichtgedraaid wordt maar er ook terugbetaald moet worden, had het Statenlid Cooper verklaard dat ‘geld uit Nederland niet nodig is’ en ‘er een Plan B is’.
Niet alleen werd Cooper gecorrigeerd door Silvania, als nieuwkomer nummer vier op de MFK-lijst bij de laatste verkiezingen en deze week aangeduid als ‘de leider van het team van deskundigen’ voor de coalitie, ook de MFK-partijleider en de aanstaande premier Gilmar Pisas gaf tussen de regels door aan dat Charles Cooper te vroeg had gesproken.
Pisas had het over ‘een lid van onze organisatie’ die met zijn uitlatingen ‘een grote aanval’ op MFK en PNP had veroorzaakt/uitgelokt. Waardoor, in combinatie met de voorwaardenbrief van Knops, ‘commotie was ontstaan’, die niet alleen de samenwerkende partijen raakt, maar ‘ons allemaal’. Want, aldus Pisas, de indruk is gewekt ‘dat we bezig zijn zonder na te denken’.
In de vragenronde die volgde legde Silvania, de beoogd minister van Financiën, uit dat Curaçao voor het aangaan van leningen, wettelijk gezien, goedkeuring van de Rijksministerraad (lees: Nederland) nodig heeft. Als dat niet lukt, moeten er alternatieven zijn. Dat wel. Maar Cooper had het ‘misschien niet helemaal zuiver geformuleerd’.
Vooralsnog zijn MFK en PNP ‘optimistisch’ om met succes het traject van het verkrijgen van Nederlandse liquiditeitssteun te bewandelen. ,,We blijven daarbij om de tafel zitten,” zei de man die er waarde aan hecht kenbaar te maken dat hij ‘mr. drs.’ is; twee academische titels dus.
,,Als de financiële paragraaf van het Regeerakkoord 2021-2025 erop wordt nageslagen, staat er nergens iets over Plan B”, aldus Silvania, die een prominente rol kreeg toebedeeld tijdens de persconferentie van de partijleiders, waar Cooper ontbrak. Gestreefd wordt naar en gerekend wordt op ‘een deal met Nederland’.
In het geval de nieuwe Curaçaose coalitie daar onverhoopt niet in mocht slagen, om wat voor reden dan ook, dan moeten er andere scenario’s op tafel komen en ook moeten dan ‘maatregelen worden getroffen’. Silvania gaf als voorbeeld de aanpassing van de Landsverordening omzetbelasting (ob), om ervoor te zorgen dat er meer geld de Landskas invloeit (en waarmee de rekening bij de burger wordt gelegd).
De vraag over een Plan B en wat dat inhoudt, is volgens de deskundigenleider op dit moment ‘even niet relevant’. Zo zei hij tegen een journalist. Gerekend wordt op overeenstemming met Nederland, met toch de toevoeging dat ‘geen enkele optie wordt uitgesloten’.
Het Regeerakkoord, waar Silvania terecht naar verwijst, kent dan niet het woord of begrip ‘Plan B’. Maar in de 82 pagina’s die het document telt komen ook twee andere sleutelbegrippen, waar het nu allemaal om draait, geheel niet voor: het Coho en het IMF.
Het bij consensus-Rijkswet te regelen Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), dat voor Knops als voorwaarde geldt voor additionele steun uit Nederland, en het IMF-traject, dat de aanstaande coalitie in plaats van Coho wil zien. Beide staan niet vermeld in het nog jonge Regeerakkoord van 30 april 2021 van Landhuis Daniel dat ‘Un Gobernashon di Pueblo, pa Pueblo i huntu ku Pueblo di Kòrsou. Ta Pueblo su Bùrt!’ als titel meekreeg. De bevolking is aan de beurt en dat geldt nog niet voor Cooper, want die sprak afgelopen week vóór zijn beurt.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).