Het is heel mooi te zien hoe de landen van het Koninkrijk elkaar bijstaan op momenten dat het nodig is. Momenteel komt de hulp vooral richting Curaçao, dat op zeer heftige wijze wordt getroffen door een ware golf - de medisch directeur van het ziekenhuis sprak zelfs van een ‘tsunami’ - aan coronapatiënten. Terecht dat er op sociale media spontaan dankbetuigingen zijn richting buur- en zustereiland Aruba, dat de voorbije maanden zelf zwaar te kampen had met een hardnekkige hoeveelheid besmettingen, maar de afgelopen dagen enkele covid-patiënten van Curaçao opnam. De uiting van dankbaarheid werd geïnitieerd door burgers, maar ook door politici op Curaçao, en massaal ondersteund. Er kwamen beademingsapparaten vanuit Bonaire en omgekeerd nam het Curaçao Medical Center zieke personen van Bonaire over. Ook vanuit Nederland komt er volop ondersteuning: personeel, apparatuur, materialen en niet te vergeten de tienduizenden (gratis) vaccins. Hoewel dit door velen als ‘normaal’ wordt ervaren, zijn er ook genoeg die hun erkentelijkheid richting het Europese deel van het Koninkrijk uiten. Zoals de CMC-directie, die het belang van het kunnen terugvallen op het Vierlandenoverleg en de koninkrijkspartners meer dan eens benadrukt. Maar ook door specialisten als epidemioloog Gerstenbluth: hij wijst op het Caribische team bij het RIVM in Nederland, waar zelfs ’s avonds laat en ’s nacht nog een beroep op kan worden gedaan. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) staat eveneens bij met raad en daad. CMC-directielid Merkies wijst op het belang van de Dutch Caribbean Hospital Association (DCHA), in het bijzonder in tijden van crises. De zes Caribische eilanden hebben op koninkrijksniveau al jaren een degelijke structuur voor samenwerking, onderling én met Nederland. Dát is de kracht van het Koninkrijk: van het deel uitmaken van een groter geheel. Ieder alleen en op zichzelf is niet (optimaal) in staat een noodsituatie het hoofd te bieden, maar het uitgangspunt is: ‘Samen staan we sterk’. Dat geldt ook voor de drie Bovenwindse Eilanden toen zij - en Sint Maarten vooral - eind 2017 werden gegeseld door orkanen Irma en Maria. Vanuit Curaçao en Aruba werden onmiddellijk een militaire operatie en humanitaire hulpactie op touw gezet, onder andere om orde op zaken te stellen en kinderen op de ABC-eilanden op te vangen door gastgezinnen en scholen. Den Haag stelde honderden miljoenen beschikbaar voor noodhulp en wederopbouw, zoals Nederland de (ei)landen ook nu weer op grote schaal ondersteunt met medische voorzieningen, voedselpakketten en nu al meer dan anderhalf miljard gulden/florin aan liquiditeitssteun. Dat gaat weliswaar gepaard met de nodige spanningen over invulling en conditionering, maar ondertussen is die hulpstroom er maar wel. Daarvoor van allen en aan allen in het Koninkrijk: Danki!

ADCommentaar 800

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).