Het komt opvallend vaak voor dat de Curaçaose burgers (en zelfs de Staten) voor belangwekkend nieuws zijn aangewezen op informatie uit Den Haag. Dat is opmerkelijk voor een land waarvan de minister-president veel kan worden verweten maar niet dat hij publiciteitsschuw is. De goed geoliede pr-machine van premier Schotte (MFK) stuurt dagelijks heet van de naald persberichten met foto’s de wereld in. Des te vreemder is het dat informatie die er echt toe doet ons van de andere kant van de oceaan moet worden aangereikt. Zoals het bezoek dat Schotte bracht aan het Berlijnse kantoor van Transparency International (TI), de feitelijke verstrekking van de opdracht aan dit bureau voor een integriteitsonderzoek op Curaçao en - vorige week - de datum waarop het eindrapport wordt verwacht; allemaal kwamen we het dankzij Den Haag te weten. Maar de selectieve openheid van de premier strekt verder dan dit dossier. Dat het land 2011 met een omvangrijk financieel tekort heeft afgesloten - met desastreuze gevolgen voor alle op stapel staande projecten voor de bevolking - kwam ook al via Den Haag aan het daglicht. En het meest recente voorbeeld is de uitnodiging aan Schotte om samen met zijn collega-premiers van Aruba en Sint Maarten deel te nemen aan de Rijksministerraad ‘Friday the 13th’.
Vrijwel elke week een persconferentie van de ministerraad met in de hoofdrol de eerste minister. Als het moet zelfs een spoedeisende persconferentie van al gauw een of twee uur, live en op meerdere televisie- en radiostations tegelijk, en - toeval of niet - op prime time of juist als opposanten een manifestatie organiseren. Maar twee weken geleden liet de premier het afweten voor een nog altijd vage reis naar Haïti en een stop op Sint Maarten. Ook afgelopen week organiseerde de regeringsleider geen ‘meet the press’. Wel trommelde Schottes ministerie van Algemene Zaken de media op voor een persbijeenkomst van zijn partijgenoten minister Scoop-Constancia over ‘zaken aangaande gezondheid’ en minister El Hakim over ‘VIPP’ (de Vereniging van Importeurs van Pharmaceutische Producten). Dit laatste was echter mosterd na de maaltijd; de media berichtten immers al uitvoerig over het vonnis dat in het nadeel van VIPP viel. Maar de hoofdrolspeler zelf bleef strategisch zolang en zoveel mogelijk buiten beeld om lastige vragen over het nu wel of niet afreizen naar Den Haag voor deelname aan de bijzondere RMR met alle vier de premiers over te laten aan de woordvoerder(s) van de - sputterende - pr(opaganda)-machine.

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).