Dat de belastinggegevens van minister Jamaloodin van Financiën en die van Optica Hakim nv van minister El Hakim (beiden MFK) van Economische Ontwikkeling op straat liggen, is een ernstige en kwalijke zaak. Net zo ernstig en kwalijk als dat hun partijgenoot premier Schotte tijdens een persconferentie in mei zwaaide met privé bankgegevens van Centrale Bank-president Tromp. En als het dan toch gaat over uitlekken, herinnert eenieder zich nog dat in oktober de notulen van Gevolmachtigde minister Osepa van de Rijksministerraad in de publiciteit kwamen. En het vertrouwelijke memo van de Veiligheidsdienst inzake de screening. (Strategisch) lekken is van alle tijden en alle landen. Maar het gegeven dat belasting- en bankinformatie bewust in de openbaarheid belanden, heeft veel te maken met de grote verdeeldheid die Curaçao al tijden in zijn greep heeft en alleen maar verder is toegenomen met het aantreden van deze regering en haar vaak omstreden handelingen en besluiten. Partijen grijpen steeds meer naar instrumenten die eigenlijk uit den boze zijn, met als enig doel: het zwart maken van de tegenstander om daarmee zijn functioneren onmogelijk te maken. De vraag is tot hoever dit gaat en wanneer en waar dit eindigt. Het op straat belanden van persoonlijke belastinggegevens is afkeurenswaardig, want - net als met de bankinformatie - kan morgen een ander het slachtoffer zijn. Behalve de persoonlijke schade, gaat dit ten koste van de reputatie van Curaçao als betrouwbaar en veilig internationaal financieel dienstencentrum. Bij de belastingdienst moeten daarom onmiddellijk preventiemaatregelen worden getroffen. Het is trouwens opvallend dat er vanuit de Tweede Kamer wel direct wordt gereageerd met vermoedelijk vragen of een debat, maar dat de Staten (nog) niet in actie kwam. Hoe slecht het uitlekken van de fiscale informatie over Jamaloodin en Hakim ook is, het is nu wel een realiteit. En die realiteit is schokkend. Als de stukken authentiek zijn, werpt de datum van 18 augustus 2011 een ander licht op de eerdere beschuldigingen van de regering Schotte dat de Veiligheidsdienst VDC verantwoordelijk zou zijn voor het naar buiten brengen van persoonlijke (belasting)informatie van ministers in verband met hun screening eind 2010. Maar óók dat bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor de belastinginning en -besteding, zelf nauwelijks het goede voorbeeld lijken te geven. Om over hun persoonlijke kwetsbaarheid als bestuurder met zulke aanzienlijke (belasting)schulden maar te zwijgen.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.