Alweer de laatste dagen van het jaar; 2023 was voor Curaçao zeker een jaar waarin het toerisme helemaal terug is van weggeweest en zelfs (veel) beter dan dat. Er zijn het voorbije jaar records verbroken; qua aantallen verblijfstoeristen die het eiland bezoeken en ook wat betreft de vliegbewegingen.

IntroEindejaarDaarmee zet de transformatie van de economie zich voort. Van meerdere economische pilaren - waaronder ook de olie-industrie, de internationale financiële dienstverlening, logistiek en handelscentrum en een beperkt aandeel voor het toerisme - naar vooral veel méér toerisme en de daaraan gerelateerde bedrijfsactiviteiten, zoals horeca maar ook de exploitatie van appartementenverhuur en de daarmee gepaard gaande explosieve groei van de bouw. De Centrale Bank CBCS registreert in 2023 een toename van 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) na een stijging een jaar eerder met 7,9 procent. Indrukwekkende cijfers. Groeicijfers die Curaçao haast was ‘vergeten’, zolang moeten we ervoor terug in de tijd. Maar … laat niemand zich vergissen (zeker de regerende politici niet): het pre-covid-niveau is nog altijd niet bereikt. Dit zal hopelijk in het nieuwe jaar, 2024, het geval zijn. Dan heeft Curaçao er vijf jaar over gedaan om weer gelijk te staan met het bbp-peil van 2019. In de tussentijd is het ondanks politieke beloften (nog) niet gelukt om de raffinaderij te herstarten en is de focus dus komen te liggen op de toeristensector. Het laatste met succes, in tegenstelling tot alle dure en soms beschamende pogingen om de Isla nieuw leven in te blazen. De vraag is ook steeds meer in hoeverre het samen gaat: een bloeiend toerisme met alle pracht en praal aan de ene kant en aan de andere kant een vervuilende petroleumindustrie, waar lokaal maar zeker ook internationaal steeds vaker met afgrijzen tegenaan wordt gekeken. Tegelijkertijd: met toenemende afhankelijkheid van (alleen) toeristen wordt de kwetsbaarheid van het Land Curaçao groter; iets dat met het Landspakket juist beoogd werd te voorkomen. Toerisme heeft ook zeker z’n nadelen. Zo worden vaak de mooiste (natuur)plekjes gebruikt voor het realiseren van luxe resorts voor buitenlandse bezoekers en ook staat deze sector niet bepaald bekend om het uitbetalen van de hoogste lonen, terwijl ontwikkelaars en exploitanten nog altijd tegemoetgekomen worden met lage kosten voor schaarse (overheids)grond en allerlei belastingvoordelen. De komende tijd doen sociale partners - regering, werkgevers en werknemers - er goed aan om kritisch een uitgekiende strategie te bepalen. Voor een goede balans tussen enerzijds meerdere (liefst complementaire en in elk geval niet tegenstrijdige) sectoren en anderzijds dat de economische structuur niet alleen goed uitpakt voor de ‘happy few’, maar juist welvaart en welzijn met zich meebrengt voor de bevolking als geheel.
In het Jaaroverzicht 2023 zet het Antilliaans Dagblad alle gebeurtenissen van 2023 op een rijtje: droevige, maar ook euforische momenten, in de wetenschap dat kennis van het verleden helpt bij het inrichten van een nieuwe toekomst. Bon aña 2024!


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.