Aruba steekt wat betreft de noodzakelijke hervormingen de hand in eigen boezem, maar herhaalt vervolgens alle beleidsvoornemens van de afgelopen tien jaar. Curaçao somt ook allerlei mooie voornemens op, maar komt feitelijk niet veel verder dan wat uit het Groeiakkoord al bekend was.

Beide landen presenteren geen of nauwelijks concreet meetbare doelen. Het gaat hier om de ‘structurele hervormingen’ die vóór 15 juni ter beoordeling aan het College (Aruba) financieel toezicht, C(A)ft, moesten worden voorgelegd. De Caribische landen zijn door staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties verzocht zelf met voorstellen te komen voor deze noodzakelijke structurele hervormingen. Deze zijn mede van belang in verband met het besluit over de derde tranche liquiditeitssteun in de Rijksministerraad van 3 juli.

Curaçao presenteerde het ‘Overbruggings- en Hervormingsprogramma’. Het is inhoudelijk nogal mager. Alleen de voornemens worden genoemd en als bijlage een ‘Dashboard’ met focusgebieden. Maar meetbare mijlpalen ontbreken vooralsnog. ,,Het hervormingsprogramma wordt de komende maanden verder uitgewerkt met aanduiding van de tijdlijn, behoefte aan technische assistentie en investeringskosten”, staat erbij. In gesprek met deze krant zegt premier Eugene Rhuggenaath dat met de hulp van het ‘Ondersteuningsteam herstel en wederopbouw’, geleid door de voormalige voorzitter Commissie Noodfonds afkomstig uit de private sector, het de bedoeling is plannen nu echt om te zetten in acties.

De ‘Nota Hervormingen’ van Aruba lijkt op het oog urgentie uit te stralen, maar ook dit document bevat vooral goedbedoelde beleidsvoornemens die al een paar jaar terug zijn aangekondigd en de enige cijfers hierin zijn de paginanummers. Wel is het kabinet-Wever-Croes realistisch: ,,Als wij een omslag moeten maken zal er volgens deskundigen op velerlei gebied sinds lange tijd een aantal zaken flink anders moeten.” De coronacrisis heeft - aldus de nota - blootgelegd dat Aruba te maken heeft met een aantal ‘structurele zwaktes in de economie die een grote weerslag hebben op de maatschappij’.

Beide regeringen draaien echter - nog steeds - om de hete brij heen en laten échte ‘hot potatoes’, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt en -wetgeving, onaangetast. Aruba merkt daarover nog op dat de huidige situatie ‘remmend werkt op de werkgelegenheid’ en Curaçao spreekt van het ‘evalueren en actualiseren’ van de arbeidswetgeving. De tijd van evaluatie is voorbij. Het komt nu aan op doen. Normaal al, maar zeker in tijden van crisis.

It’s about time.

ADCommentaar 800


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.