Het eerste kabinet van het Land Curaçao, het kabinet-Schotte, wordt al geruime tijd geplaagd en achtervolgd door de ‘screening’, die al dan niet deugdelijk of volledig zou hebben plaatsgevonden. Dat was al bij de installatie van de ministers en dat is nu bijna drie weken later nog steeds het geval. Zoiets is niet goed voor land en bevolking maar zeker ook niet voor de ministerraad zelf. Dat nu het hoofd van de veiligheidsdienst door middel van een disciplinaire maatregel door zijn politieke baas, premier Gerrit Schotte (MFK), op een zijspoor is gezet in verband met de screening, maakt de kwestie alleen maar ernstiger.
Ondertussen gonst het van de geruchten dat diverse bewindslieden de screening niet zullen doorstaan. Er moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen een antecedentenonderzoek - heeft iemand een (nog niet verjaard) strafblad? - en een screening, die veel verder gaat en kwesties waar een minister nu of eerder betrokken bij is geweest, mogelijke belangenverstrengeling en andere dwarsverbanden en kwetsbaarheden in kaart brengt. In het geval van de regering-Schotte is alleen het vrij oppervlakkige justitieel antecedentenonderzoek conform de ‘Regeling inzake onverenigbaarheid van belangen en functies voor ministers’ gedaan. Door de procureur-generaal. De screening gebeurt door de veiligheidsdienst. Maar vanaf het begin hangt er een waas van onduidelijkheid en geheimzinnigheid over de kwestie en doen zich over niet één, niet twee maar diverse individuele ministers allerlei wilde verhalen de ronde - en beslist niet alléén door de oppositie opgeworpen - inclusief van de premier zelf. Sommigen zijn bekend, zoals in het geval van Schotte de nooit bewezen en door de verzekeraar betwiste inbraak, die mogelijk een uitbraak was. Hij is tevens betrokken geweest bij een dodelijk verkeersongeval en bij meerdere ondernemingen die fout afliepen. Dat geldt ook voor de leugen van Jacinta Constancia, dat zij - zoals ze heel lang volhield - en niet een familielid achter het stuur zat van een dienstwagen toen een ongeluk werd veroorzaakt. Er zijn tevens onbevestigde, maar hardnekkige en zeker niet minder ernstige verwijten: over een aanzienlijke belastingschuld van minister George Jamaloodin van Financiën, die evenals Economieminister Nasser Hakim nog in tal van bedrijven zit. En opnieuw premier Schotte zelf, die te nauwe banden zou onderhouden met een machtige casinobaas op Sint Maarten. To name a few. Zolang de volledige doorlichting niet heeft plaatsgevonden, blijft de regering de schijn tegen zich hebben. Dat is slecht voor henzelf, maar vooral ook slecht voor de bevolking die zij vertegenwoordigen. En een valse start voor het jonge Land Curaçao.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.