De nieuwe containerhaven Barcadera op Aruba heeft het eerste schip met de eerste containers afgehandeld. Dat is een felicitatie waard. Daarmee is vervolmaakt wat de regering zich decennia terug al ten doel had gesteld. Het overheidshavenbedrijf Aruba Ports Authority (APA) en het particuliere Astec hebben de handen ineengeslagen en de verhuizing van de te krap geworden haven in Oranjestad naar de veel ruimere nieuwe haven te Barcadera is daarmee een feit. Wrang is het te constateren dat op het zustereiland Curaçao ten aanzien van dit punt, de containerhaven, bijna het tegenovergestelde speelt. Investeringen bleven uit. Vernieuwingen dus ook. De oeverloze politieke discussie bleef voortduren. Conceptcontracten om noodzakelijke veranderingen door te voeren werden van tafel geveegd of zijn verjaard. Het resultaat is dat de haven deze week wakker werd met het bericht dat de twee hoogbejaarde kranen het hadden opgegeven; defect zijn. Niet voor het eerst, overigens. Natuurlijk wordt dan met kunst en vliegwerk alles in het werk gesteld dat tenminste één van de kranen weer wordt opgelapt. Maar er is geen structurele oplossing. Het ontbreekt aan de vurig gewenste doorbraak. Het blijft pappen en nathouden. Er is altijd wel een coalitiepartij die ervoor zorgt dat de uiteindelijke handtekening, vereist voor de noodzakelijk koerswijziging, ontbreekt. Dit is al zo vaak gebeurd, dat bijna gedacht kan worden aan opzet: dat de status quo kennelijk beter (lees: lucratiever) is dan modernisering en het daadwerkelijk verzetten van de bakens. Het resultaat van nietsdoen is echter dat de bevolking en de economie de dupe zijn. De haven en de logistieke activiteiten zijn van oudsher kernsectoren van Curaçao. Daar is Curaçao groot mee geworden. Het eiland en de decision makers - zowel de politiek als de gevestigde orde - maken het er echter op deze manier naar dat Curaçao achter komt te lopen. De nog altijd verse economieminister Rhuggenaath van de eind 2015 tot de coalitie toegetreden partij PAR, die als bewindsman ook de haven in zijn portefeuille heeft, lanceerde onlangs het nieuwe plan om de huidige particuliere exploitant CPS nog 20 jaar te geven (in plaats van 25 conform een eerder compromisvoorstel), waarna de monopoliepositie verdwijnt en tegelijkertijd met onmiddellijke ingang door CPS - en niet langer door overheidshavenbedrijf CPA - circa 50 miljoen wordt geïnvesteerd in twee nieuwe kranen alsmede upgrading van de kades. Alleen de grootste regeringspartij PS lag lange tijd dwars. Momenteel lijkt er een opening, zij het geconditioneerd door Soberano. Je moet het containerijzer smeden, als het heet is. Om de containerboot niet te missen. Dat kan komende vrijdag tijdens de ingelaste Statenvergadering.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).