BES

Van onze correspondent
Den Haag - Het Bestuursakkoord Bonaire en de Saba Package, die beide in 2022 aflopen, zullen worden vervangen door meerjarige uitvoeringsagenda’s. Dat is het plan als uitwerking van adviezen van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en de openbare lichamen.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).