Ombudsman wil opnieuw aandacht voor waterafsluiting

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In Nederland is het hoger beroepsvonnis over watervoorziening in huishoudens met kinderen onherroepelijk geworden. Kinderen in Nederland mogen dus niet meer worden afgesloten van drinkwater. Dat is de reden dat de Ombudsman dit punt nog eens onder de aandacht brengt van de Curaçaose regering. ,,Dit onherroepelijke oordeel van de rechter is, mede gelet op de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk, van groot belang voor alle minderjarigen binnen het Koninkrijk. De Ombudsman zal deze ontwikkeling daarom voorleggen aan de Curaçaose regering en kijkt met grote belangstelling uit naar wat dit arrest voor lokale minderjarigen gaat betekenen”, zo wordt door de ombudsman bekendgemaakt.

F01Watermeter AquaVoorzitter van de vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA), Yvonne Olf, stelt in een reactie tegenover deze krant: ,,Mijn uitgebreide gesprek van drie weken geleden met ombudsman Keursly Concincion vond ik best shocking toen hij op mijn vraag of er nog afgesloten wordt antwoordde dat er gemiddeld nog één huishouden per week wordt afgesloten. Dit kan en mag toch nooit de bedoeling zijn.”

HiMA kreeg in de door deze vereniging aangespannen rechtszaak steun van de Nederlandse organisaties Defence for Children Nederland en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) die bovengenoemde onherroepelijke uitspraak voor elkaar kregen. Op Curaçao verloor HiMA de zaak omdat er volgens het gerecht door de overheid voldoende ondernomen werd om de mensen te helpen met hun waterproblematiek. Olf stelt dat ze nog wel met beide organisaties in Nederland bezig is om te kijken hoe HiMA de zaak op Curaçao verder vorm kan gaan geven. ,,Het grote probleem is natuurlijk dat Nederlandse advocaten hier niet mogen procederen. We hebben de grootste moeite om hier een ‘sociale advocaat’ te vinden”, zo voegt zij eraan toe.

De Ombudsman van Curaçao, sinds 2020 tevens in zijn rol als Kinderombudsman, maakt zich al jaren zorgen over het verlies van toegang tot schoon drinkwater van lokale gezinnen en heeft hierover meerdere keren aan de bel getrokken bij de overheid. ,,In dit kader worden lokale maar ook internationale ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen het Koninkrijk op het gebied van het recht op schoon drinkwater met grote belangstelling gevolgd”, zo wordt uitgelegd.

,,Een recente belangrijke ontwikkeling is het feit dat een baanbrekend arrest van het Gerechtshof Den Haag, waarin de rechter oordeelde over het mensenrecht van minderjarigen op schoon drinkwater, inmiddels onherroepelijk geworden nu de termijn voor het indienen van cassatieberoep is verstreken.”

Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 19 maart 2024 geoordeeld dat voor zover wettelijke regelingen en beleid in de praktijk toestaan dat minderjarige kinderen worden afgesloten van water bij niet-betaling door de ouders/voogden, dit in strijd is met internationale verdragsbepalingen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Ook wordt de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm van het Burgerlijk Wetboek geschonden.

Het Gerechtshof Den Haag heeft in het eerdergenoemde arrest ook expliciet aangegeven dat in die gevallen waarin de drinkwatervoorziening reeds is beëindigd en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan worden geacht dat er sprake is van één of meer minderjarige kinderen, de drinkwatervoorziening moet worden hervat of er moet voor de duur van de afsluiting een hoeveelheid water worden verstrekt in overeenstemming met de normen van de World Health Organization (WHO).

In een uitleg van Defence for Children Nederland en het NJCM wordt nog het volgende uitgelegd: ,,Dat gezinnen met kinderen nu niet meer van drinkwater mogen worden afgesloten, betekent niet dat ze niet meer voor het water hoeven te betalen. De betalingsverplichting vervalt niet, maar drinkwaterbedrijven zullen op een andere manier moeten innen. Ze mogen dit niet meer doen door kinderen van een eerste levensbehoefte af te sluiten.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.