Ondernemers niet kapotmaken, maar ze moeten wel hun belastingen betalen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ondernemers van Curaçao zorgen voor het overgrote deel van de belastingopbrengsten en ‘het is zeker niet de bedoeling om ondernemingen kapot te maken door onredelijk hoge aflossingsverplichtingen op te leggen’.

OntvangerToch zal de druk op deze groep nóg verder worden opgevoerd: ,,Het moet duidelijk zijn dat van alle belastingplichtigen, zakelijk en particulier, wordt verwacht dat zij zich houden aan hun wettelijke fiscale verplichtingen.”
Door organisatorische wijzigingen is duidelijk de nadruk gelegd op de invordering van zakelijke klanten terwijl het voor particuliere klanten eenvoudiger is geworden om in contact te komen met de Belastingdienst. Onder andere via periodieke managementrapportages monitort de minister van Financiën de ontwikkelingen binnen de fiscus en spreekt hij het management van de Belastingdienst aan indien op bepaalde vlakken dient te worden bijgestuurd.
,,Het is voor het publiek niet altijd direct zichtbaar”, zo wordt vanuit de overheid gesteld, ,,maar binnen de Belastingdienst wordt hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening aan de klanten en het verhogen van de belasting- en premieopbrengsten.”
In dat kader zijn in 2023 enkele organisatorische wijzigingen doorgevoerd bij de afdeling ‘bijzondere invordering’ die belast is met de invordering van belasting- en premieschulden. Zoals gisteren gepubliceerd door het Antilliaans Dagblad, bestaat het invorderingsbestand uit een relatief kleine groep klanten met bijzonder hoge belastingschulden en een zeer grote groep met relatief lage belastingschulden.
De groep klanten met relatief lage belastingschulden betreft veelal particulieren met schulden uit hoofde van ozb (onroerendezaakbelasting), erfpacht, afvalstoffenbelasting et cetera. Minister Javier Silvania (MFK) heeft al eerder kenbaar gemaakt ‘dat de focus van de invordering op de zakelijke klanten moet liggen’.
De zakelijke klanten zorgen voor zo’n 95 procent van de totale belastingopbrengsten. In de praktijk bleek dat het voor de invorderaars soms lastig was om voldoende tijd vrij te maken voor de invordering van zakelijke klanten vanwege de grote groep particulieren die bijvoorbeeld een betalingsregeling wilden treffen voor relatief kleine schulden. ,,Dit had tot gevolg dat de schulden van de zakelijke klanten gestaag bleven stijgen”, aldus Financiën.

Speciaal team
Om dit tij te keren is het team ‘particulieren’ ingesteld. Dit team bestaat uit acht medewerk(st)ers en een coördinatrice die gezamenlijk ruim 60.000 particuliere klanten bedienen met schulden tot maximaal 10.000 gulden, oftewel meer dan de helft van het totale aantal klanten met een belastingschuld. De openstaande schuld bij deze groep particuliere klanten bedraagt ruim 145 miljoen, slechts 4,5 procent van de totale openstaande schuld van 3,2 miljard gulden.
Door het afzonderen van de particuliere klanten in een afzonderlijk team hebben de reguliere invorderaars meer ruimte gekregen voor de invordering van de zakelijke klanten”, vervolgt de uitleg.

‘Aantal invorderaars uitgebreid’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.