RvC verzoekt salarissen van half miljoen voor directieleden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De raad van commissarissen (RvC) van de Centrale Bank CBCS gaat voor de maximaal toegestane hoogte van het salaris voor de raad van bestuur (RvB; lees: de president-directeur en beide directeuren): dat wil zeggen ruim een half miljoen gulden per jaar per functionaris. Het Bankstatuut is nog niet aangepast, maar gevraagd wordt om nu al over te gaan op de maximumbezoldiging.

cbcs dushiDe RvC van de CBCS acht het mede gezien de uitkomst van de door KPMG uitgevoerde benchmark in 2017 ‘noodzakelijk en gerechtvaardigd’ dat de bezoldiging van het topkader van de CBCS door beide landen vooruitlopend op de aanpassing van het Bankstatuut zal worden vastgesteld op maximaal 501.800 gulden, zijnde 130 procent van de maximale bezoldiging conform de Landsverordening normering topinkomens Curaçao (LNT). ,,Hierbij verzoeken wij u dan ook om in welwillende overweging te nemen om de maximumbezoldiging voor RvB-functies van de CBCS op dit bedrag vast te stellen”, schrijft de voorzitter ad interim van de RvC aan beide bewindspersonen van Financiën.

De kwestie speelt al langer; sinds de inwerkingtreding van de LNT en zelfs daarvóór al, maar sinds een jaar wordt er ook over gecorrespondeerd tussen de Centrale Bank en de regeringen. Het gaat er daarbij om dat voor de directieleden een salaris wordt vastgesteld ‘in lijn met de bedragen zoals die uit het benchmarkonderzoek naar voren zijn gekomen’.

Uit het eind 2017 door KPMG Advisory Services uitgevoerde marktvergelijkingsonderzoek met betrekking tot de toen geldende arbeidsvoorwaarden van de RvB en RvC is vast komen te staan dat ‘de in het verleden geldende bezoldiging voor de RvB hoger was dan het gemiddelde in de verschillende sectoren die vergeleken zijn’. Ook dat de per eind 2017 veel lager vastgestelde bezoldigingsstructuur van de huidige bestuurders in lijn is met het gemiddelde van genoemde sectoren.

De CBCS gaat (op dit moment) vooralsnog voor de maximale bezoldiging van het topkader werkzaam op Curaçao uit van de LNT. De maximale bezoldiging van 386.000 gulden voor Curaçao bij een grote overheidsvennootschap is echter ‘een stuk lager dan de uitkomsten van de benchmark zoals die door KPMG is uitgevoerd’.

,,Vasthouden aan deze maximale bezoldiging voor de RvB van de CBCS zal aldus naar alle waarschijnlijkheid leiden tot concessies op de kwaliteit van aan te trekken bestuurders en dientengevolge voor het topkader”, schijft interim-voorzitter Julian Lopez Ramirez aan de ministers Javier Silvania en Marinka Gumbs. ,,Er zal immers, gezien het verschil in zwaarte van de functies, een verschil in beloning moeten worden gehanteerd tussen de RvB en de managementlaag die aan de RvB rapporteert.”

De LNT biedt de mogelijkheid om verhoging van het bezoldigingsmaximum toe te passen van 130 procent, hetgeen uitkomt op 501.800. ,,Dit bedrag ligt nog steeds onder de huidige gebenchmarkte bezoldiging van de RvB, maar (kandidaat)bestuurders zouden zich in het algemeen belang moeten willen aanpassen aan deze bezoldiging die iets lager ligt dan een marktconforme beloning in de private sector.”
Toch moet het verschil ‘niet te groot zijn’, motiveert de RvC-voorzitter, aangezien dit dan gevolgen zal hebben voor de mogelijkheden om voor de vitale functies van de organisatie kwalitatief hoogwaardige professionals aan te trekken.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.