Eind juni beëdiging kabinet-Schoof door koning

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kans lijkt groot dat de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk te maken krijgen met een PVV-bewindspersoon als staatssecretaris.
Deze post gaat waarschijnlijk naar de PVV, de grootste regeringspartij in het aan te treden PVV/VVD/NSC/BBB-kabinet met topambtenaar Dick Schoof als premier.

lijsttrekkersDat kan een PVV-politicus zijn, het kan ook iemand zijn van buiten de partij van Geert Wilders, maar wel aangewezen door PVV.
Het is namelijk de bedoeling dat de helft van de nieuwe ministers en staatssecretarissen ‘van buiten’ komt; de andere helft bestaat uit mensen uit de politiek, zo meldt onder meer de NOS.
In het nieuwe kabinet-Schoof krijgt de PVV vijf ministers, de VVD en NSC allebei vier en BBB twee. Er komen twaalf of dertien staatssecretarissen.
Voor zowel de autonome CAS-(ei)landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten als de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (die een integraal deel uitmaken van Nederland), is het van belang wie er op Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) komen.
NSC, de partij van Pieter Omtzigt, levert de minister van Binnenlandse Zaken. De staatssecretaris wordt, volgens de voorlopige berichten, geleverd door PVV. Dat is nu nog Alexandra van Huffelen van D66.
Verder is het voor het autonome Caribische deel van het Koninkrijk belangrijk wie de ‘koninkrijksministers’ van Defensie en Buitenlandse Zaken - allebei aangelegenheden van het Koninkrijk - zijn.
Defensie mede vanwege de marinebasis en -kazernes op Curaçao en Aruba, de Kustwacht Caribisch gebied en de veiligheid (en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid en bedrijvigheid, red.) in het algemeen. En Buitenlandse Zaken in verband met de behartiging van de buitenlandse betrekkingen mede namens Curaçao, Aruba en Sint Maarten in de ruime regio; van Washington tot heel Midden- en Zuid-Amerika - waaronder in buurland Venezuela - alsmede de Cariben en ook daarbuiten.
Defensie krijgt een VVD-minister; iemand die via deze partij ook gelieerd is aan Mark Rutte, de huidige demissionair premier, maar tevens de vermoedelijke toekomstige secretaris-generaal van de Navo (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie).
Buitenlandse Zaken komt in handen van een minister die wordt aangesteld door NSC.
Financiën is indirect ook van belang voor Willemstad, Oranjestad en Philipsburg, omdat deze minister zich de afgelopen jaren ook bemoeide met zaken als de grootschalige covidleningen, de Girobank-lening en de beoordeling van de Ennia-oplossing. Financiën gaat naar de VVD.
Tot slot is er input en betrokkenheid van Justitie en Onderwijs, op het gebied van nauwe samenwerking en uitwisseling, aangestuurd vanuit het Vierlandenoverleg voor zowel Justitie als - apart - Onderwijs. Bij Justitie komt de ministerspost in Den Haag in handen van VVD, terwijl de minister van Onderwijs van NSC komt.
Als alle kandidaat-bewindspersonen bekend zijn worden ze - of zijn ze al - gescreend en hebben ze een gesprek met kandidaat-premier Schoof en formateur Richard van Zwol. Met de kandidaten zullen hoorzittingen in de Tweede Kamer volgen, aldus de NOS, waarbij alle fracties vragen mogen stellen. Eind juni volgt dan de beëdiging door koning Willem-Alexander plus de traditionele bordesfoto.
Gedurende de zomer gaat de ministersploeg werken aan een regeerprogramma. Dat is de gedetailleerde uitwerking van het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.