Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De bewoners van Zakitó voelen zich in de steek gelaten. Dat kan opgemaakt worden uit de petitie die deze week aan de Staten is aangeboden.

zakitoBij elkaar 1.700 bezorgde burgers tekenden de petitie over de ontwikkeling van Zakitó. De zorgen gaan over de vernietiging van het milieu, maar ook over het bevoordelen van een enkele buitenlandse ontwikkelaar ten koste van de woonwijk. De mensen voelen zich in de steek gelaten omdat eerdere informatie over de ontwikkeling van Zakitó niet overeenkomt met wat nu gebeurt en omdat verzoeken om informatie via verschillende kanalen niet gehonoreerd worden.
Naar de Statenleden schrijven de ondertekenaars: ,,Uw tussenkomst is noodzakelijk om te voorkomen dat ontwikkeling beperkt blijft tot het voordeel van externe ontwikkelaars, vooral aangezien er nog geen adequate evaluatie van de belangen heeft plaatsgevonden. De vernietiging van onze woonwijk is het resultaat van bouwactiviteiten uitgevoerd door privéontwikkelaars bekend als GMFB Royal Development en The View Resort & Marina, evenals Royal Holding I, Royal Holding II & Real Holding II. De regering van Curaçao is hiervan op de hoogte en is ervoor verantwoordelijk.”
De bewoners van Zakitó beklagen zich erover dat zij nimmer geïnformeerd zijn over de plannen. ,,De enige consultatie die plaatsvond, was met overheidsorganisaties en enkele niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) op 23 november 2010, bijna veertien jaar geleden, tijdens de ‘Visie Rifgebied’-workshop van het toeristenbureau CTB. Het rapport ‘Visie Rifgebied 2018’ pleit duidelijk voor het behoud van natuurlijke gebieden, ecotoerisme, en als er gebouwen worden gebouwd, om deze te beperken tot twee of drie verdiepingen. De website van CTB vermeldt niet de bouw van een jachthaven, van hoge torens, het weghalen van de mangroves en koraalrif noch een mobiele brug. Er is gesproken over het creëren van een natuurpark en recreatiegebied. Waarom consultaties houden als de aanbevelingen later worden genegeerd en het tegenovergestelde wordt gedaan?”, aldus de petitie.
Uitgelegd wordt dat de bewoners ‘enorm geschokt’ waren toen begin 2023 plotseling de bouw begon van de gebouwen met vrachtwagens, graafmachines, veel verkeershinder en lawaai. Sinds 2020 proberen zij bouwvergunningen en meer informatie over de plannen in te zien en te krijgen.
Er is ook geen aandacht besteed aan het verwachte archeologische erfgoed genoemd in het rapport van het Nationaal Archeologisch en Antropologisch Museum (NAAM)-rapport, ‘Between Zakito and Rif’ van april 2022. ,,Alles wordt opzijgeschoven voor beton en het plezier van buitenlandse investeerders”, zo klinkt gekrenkt.
Gewezen wordt op het intensieve gebruik van de koredor door lokale bewoners en ook toeristen die daar komen om te wandelen, sporten of voor ontspanning. ,,We begrijpen dat de brug bij de koredor wordt vervangen door een mobiele brug, om toegang te geven aan jachten in de lagune. Dit betekent dat wandelaars en sporters, inclusief veel ouderen en ouders met jonge kinderen, minstens twee keer per uur moeten wachten om de koredor over te steken. Dit treft honderden mensen per dag. Curaçao heeft weinig plaatsen zoals de koredor, waar men kan wandelen en sporten zonder aangevallen te worden door honden. Zal dit ook worden tenietgedaan?”
Er worden zorgen geuit over de modderstroom uit de lagune naar het koraalrif. ,,Welke onafhankelijke instantie houdt hier toezicht op en monitort het koraalrif in de omgeving? En wat gebeurt er als ze beginnen met graven achter de lagune?”
En hoewel mangrovebomen op de beschermde lijst (Protocol for Specially Protected Areas and Wildlife, SPAW protocol) staan is al besloten deze te verwijderen en elders te herplanten. ,,Maar zo werkt het niet. De mangrove beschermt het koraalrif tegen bodemerosie: als ze worden verwijderd, blijft het koraalrif onbeschermd achter. Ook de kustbescherming in dat gebied zal verdwijnen.”
Bewoners hebben herhaaldelijk en dringend om informatie gevraagd, via LOB-verzoeken, protesten, brieven, bezoeken aan de Ombudsman en zelfs rechtszaken. Er mocht geen antwoord komen, ook niet van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.