Van onze redactie
Willemstad - De algemene spaar- en kredietcoöperatie ACU heeft onlangs een seminar gehouden met de titel ‘Uw hypotheekpartner’. Dit seminar wordt beschouwd als de officiële start van een nieuw hypotheekproduct.

ACUAl enkele jaren hebben de leden de wens kenbaar gemaakt dat hun coöperatie voor sparen en krediet ook een hypotheekproduct zou moeten introduceren, zodat zij en hun gezinnen op een betaalbare manier een woning kunnen verkrijgen.
ACU heeft naar eigen zeggen geluisterd naar deze behoefte en als financiële instelling die moet voldoen aan de geldende toezichtwetten, heeft zij alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen en de wettelijke procedures doorlopen om goedkeuring te krijgen voor de introductie van hypotheken.
Na de goedkeuring is een team gevormd. ACU is eerst begonnen met een pilotgroep, om daarna de leden te benaderen die via een enquête hadden aangegeven interesse te hebben in een hypotheeklening. Ook heeft ACU een bijeenkomst gehouden waar een grotere groep leden werd geïnformeerd over het bestaan van het hypotheekproduct, ‘dat dankzij het vertrouwen van de leden in ACU op de markt kan worden geïntroduceerd’.
In overeenstemming met het vijfde principe van de coöperatie (educatie, vorming en informatie), heeft ACU er bewust voor gekozen om een seminar te houden waar alle aspecten die komen kijken bij een hypotheek werden gepresenteerd. Zoals: de aanvraag, de notaris, belastingen, het garantiefonds en verzekering. André Palm (kandidaat-notaris van Notariskantoor Simon & Steenbaar), Donhalisa Henrietta (senior tax manager), Urvin Macaay (directeur van Fondo di Garantia i Bibienda Kòrsou), Archangela Garcia (manager client relations Aska) en het hypotheekteam van ACU hebben op het seminar een presentatie gegeven.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.