Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Met als visie dat Curaçao het eiland van genezing moet worden, is tijdens de Curaçao Export Week 2024 (CEW2024) de Medical & Wellness Tourism Strategy in het Kura Hulanda Conference Center gelanceerd.

F01 genezing 1 SPADe minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP) is dieper ingegaan op de inhoud van de strategie om medisch toerisme naar Curaçao te halen. Daarnaast is de vereniging voor Medical & Wellness Tourism officieel opgericht. Volgens de minister heeft de medische en wellness-toerismesector (MWT) van Curaçao ‘aanzienlijk groeipotentieel’. ,,Het is een nichesector met een hoge waarde en een sterke mogelijkheid om de deviezeninkomsten van het land te verhogen. De overheid, toerismeambtenaren en actoren in de medische en wellnessindustrie hebben al lang de ontwikkeling van deze sector voor ogen gehad. Echter, inspanningen om deze sector te ontwikkelen zijn tot nu toe sporadisch geweest. Er is behoefte aan een gemeenschappelijke strategische richting en gedetailleerde operationele plannen om de bijdrage van de sector aan de economie en de bevolking van Curaçao te ontsluiten”, zo staat in de samenvatting van het rapport.

Wellness is breed begrip
De medische en wellness-toerismesector (MWT) wordt gedefinieerd als ‘de praktijk van het reizen over internationale grenzen om medische zorg en/of wellnessdiensten te ontvangen’. Het gaat om alle soorten behandelingen, waaronder ook cosmetische ingrepen, retraites, spa’s, therapieën, fitness, gezond eten en andere recreatieve activiteiten. Het doel van de strategie is om de diverse ondernemingen in de sector samen te brengen en een nieuwe sectorbrede waardeketen op te bouwen. De wellnessvereniging moet een federatie worden waarin alle verschillende maatschappelijke organisaties in de medische en wellness-sector onder één overkoepelende structuur komen.

De strategie richt zich op het garanderen van hooggekwalificeerde zorg, het uitbreiden van de productiecapaciteit en het organiseren en promoten van de sector.
In de inleiding van het document dat via een QR-code opgevraagd kon worden tijdens de presentatie, staat dat de strategie is ontwikkel door MEO en dus deels is gefinancierd door de overheid, maar daarnaast ook door het International Trade Center (ICT). ,,Tijdens het ontwerpproces zijn bilaterale consultaties en/of locatiebezoeken gehouden met het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu (GMN), de Inspectie Volksgezondheid, Kòrsou Salú, het Curaçao Medical Center (CMC), het Curaçao Dialysecentrum, het Advent ziekenhuis, Hòfi Mango, het Dolphin Therapy and Research Center/Dolphin Suites, The Space, Acoya Curaçao, het Curaçao Airlift Development Committee en een lokale bank. Ook hebben er belanghebbendenconsultaties plaatsgevonden, waar meer dan zestig deelnemers aan participeerden. De resultaten van deze consultatie vormen de basis voor de visieverklaring, doelstellingen, prioriteitsproducten en Actieplan (PoA) van deze strategie. Aanvullende consultaties werden gehouden in juni en augustus om de strategie te valideren met belanghebbenden”, zo staat in de inleiding.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.