Conserveringsgebied aangetast, sanctie 2.500 gulden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij een controle van het Projectteam Toezicht en Handhaving (PTH) in het gebied van Sunset Heights zijn illegale bouwactiviteiten geconstateerd die plaatsvinden in een beschermd gebied (‘conserveringsgebied’).

illegalebouwbeboetDaar is direct een halt toegeroepen en de persoon die de illegale bouwactiviteiten uitvoert heeft een boete opgelegd gekregen van 2.500 gulden. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft ook een proces-verbaal opgesteld tegen de eigenaar in deze zaak, conform het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). ,,Volgens deze wet is het verboden om te bouwen in beschermd gebied zonder bouwvergunning verleend door de minister van VVRP. In deze wet is ook bepaald dat de regering een boete van 2.500 gulden kan opleggen voor bouwwerken in beschermd gebied zonder vergunning”, zo wordt nader uitgelegd. De eigenaar van het bouwwerk heeft zich voor de rechter moeten verantwoorden nadat hij het proces-verbaal had ontvangen, en de rechter heeft bepaald dat de boete geldig blijft. De eigenaar moet nu dus betalen voor het feit dat er illegaal is gebouwd in het beschermd gebied.
Overigens wijst VVRP erop dat de maximale boete voor dit soort overtredingen 5.000 gulden is. Ook kan er een maximale gevangenisstraf van twee maanden worden opgelegd.
PTH doet een beroep op de gemeenschap om volgens de regels te bouwen. ,,Zorg ervoor dat u de bouwvergunning heeft voordat u begint met bouwen, en ook dat het terrein geschikt en toegewezen is voor bouwdoeleinden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.