Stichting dreigt meldpunttaak te verliezen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij de Stichting Kinderbescherming Curaçao (SKBC) zijn de subsidies teruggelopen en is behoefte aan structurele financiering voor kerndiensten die op dit moment niet gesubsidieerd worden.

kinderbeschermingDe organisatie heeft geldzorgen. Dit is onlangs door de stichting in een centrale commissievergadering van de Staten uit de doeken gedaan. Tegenover deze krant legt voorzitter Diahanne Lichtenberg nader uit wat deze ongefinancierde kerndiensten zijn: Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), bemiddeling tussen ouders en preventieprogramma’s. Sterker nog: ,,Als gevolg van recente ontwikkelingen binnen de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de beschermingscode (in Nederland de meldcode genoemd), ‘Kódigo di Protekshon’, wordt onze rol binnen het meldingstraject AMK/Centraal Meldpunt voor Kindermishandeling (CMK) niet langer officieel erkend of opgenomen. Dit heeft ernstige gevolgen voor ons bestaansrecht.”
De voorzitter stelt dat de reactie van de Statencommissie over het algemeen positief en begripvol was. ,,Er is interesse getoond in mogelijke oplossingen en er wordt op ambtelijk niveau verder onderzoek gedaan”, zo klinkt hoopvol. In de commissievergadering waren aanwezig Corine Djaoen Genaro (PNP), Gilbert Doran (MFK), Steven Croes (PAR), Steven Martina (MAN), Ramon Yung (MFK), David Seferina (MFK), Fergino Brownbill (MFK) en Gwendell Mercelina (PNP).
Lichtenberg legt uit dat vanaf januari 2004 de SKBC de werkzaamheden uitvoert van het AMK/CMK, waar onderzoek en een nauwgezette registratie van alle aangemelde casussen van kindermishandeling, misbruik en verwaarlozing plaatsvindt. De AMK-meldingen laten in de afgelopen drie jaar een stijgende lijn zien van 24 in 2021, naar 31 in 2022 en 35 in 2023.
Daarnaast stelt Lichtenberg: ,,In de afgelopen jaren zien we een stijging in het aantal aanvragen voor bemiddeling, omgang en alimentatie. Omdat de stichting dit ziet als preventief optreden ten behoeve van het kind, staan wij ook de ouders te woord. Meldingen van vermoeden van verwaarlozing of mishandeling worden voornamelijk gemaakt door buren of familieleden die graag anoniem willen blijven. In deze gevallen proberen we een ingang te krijgen via de desbetreffende school. Van de binnengekomen gevallen wordt overwogen of we intern begeleiding kunnen bieden. In dit geval wordt er een traject aangegaan met het gezin in kwestie. In geval dat wij geen interne begeleiding kunnen bieden, geven we advies over de stappen die kunnen worden ondernomen en bij welke instanties een gezin terecht kan.”
Als SKBC een traject aangaat met een gezin, dan houdt dat in dat eerst de hulpvraag wordt geïdentificeerd. Dan volgt het opstellen van een individueel ondersteuningsplan, het aanbieden van verschillende vormen van therapie en interventies, het monitoren van de voortgang en het evalueren van de resultaten.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.