MAN stelt vragen over Laman en Brakkeput Noord

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - MAN-Statenlid en -voorzitter Steven Martina heeft namens zijn fractie een aantal kritische vragen gesteld aan VVRP-minister Charles Cooper, naar aanleiding van twee bouwprojecten aan het einde en vlakbij de Caracasbaaiweg.

bouwplannenHet betreft het project Laman, nabij de rotonde richting Jan Thiel, en het verkavelingsplan ‘Brakkeput Noord’ van Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC).
De oppositiepartij stelt de ontwikkeling van het Land belangrijk te vinden, en dat ook te ondersteunen. Echter, over de balans tussen de economische ontwikkeling enerzijds en duurzaamheid anderzijds, uit Martina nu zijn bezorgdheid.
Hij vraagt Cooper om kennis te nemen van een artikel dat vorige week in de Èxtra verscheen, over de grote zorgen van de omwonenden van het bouwproject Laman. Een thema waarover ook het Antilliaans Dagblad afgelopen week publiceerde. Deze zorgen gaan onder meer over het bouwperceel dat al ontdaan wordt van mangroven en andere vegetatie - nog voordat er een bouwvergunning is afgegeven - en over de angst om door de te verrijzen bouwwerken in hun rust en privacy aangetast te worden.
Daarnaast wijst Martina de minister op uitspraken van de secretaris-generaal van VVRP, Dwigno Puriel. Die deelde mede dat het handhavingsteam onderzoek heeft gedaan en heeft geconstateerd dat er geen vergunning is voor bouwwerkzaamheden. Ook heeft Puriel gezegd dat er waarschijnlijk wel een vergunning is afgegeven door het ministerie van GMN, om graafwerkzaamheden op de berg te mogen verrichten.
Gezien dit laatste, wil Martina van Cooper weten of hij - gezien zijn primaire verantwoordelijkheid voor infrastructuur en stedelijke planning - bereid is om een en ander intern af te stemmen met de GMN-minister. Ook ziet de MAN graag dat Cooper zo snel mogelijk met APC in gesprek gaat over de genoemde ontwikkelingen, om zo een duurzame ontwikkeling te garanderen.
Een andere zorg die de MAN-fractie uit, is de al veel langer spelende vraag of de infrastructuur op Bándariba zonder aanpassingen alle ontwikkelingen aan deze kant van het eiland wel aankan.
En specifiek over het verkavelingsplan ‘Brakkeput Noord’, langs de Kaminda Brudernan di Brakepoti, wordt Cooper gevraagd of hij zich ervan bewust is dat er veel bezorgdheid bestaat over de aantasting van de natuur bij dit APC-project. Dit terrein is opgedeeld in 160 percelen, die eerder dit jaar bij opbod zijn verkocht, waarop de nieuwe eigenaren zelf een woning kunnen laten bouwen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.