Gebouwde woningen voldoen niet aan vereiste hoogte

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Overheidsstichting Fundashon Kas Popular (FKP) heeft, naar nu pas blijkt, jarenlang gebruikgemaakt van prefab mallen voor de bouw van nieuwe woningen die niet voldoen aan de wettelijk norm van 2,60 meter hoogte, maar die 5 centimeter te kort zijn.

FKP5cmDat komt tot uiting in de documenten, waaronder delen van correspondentie, die de adviseur corporate governance SBTNO publiceert in verband met het ontslag van chief financial officier (cfo) Peter Bongers.
Hem wordt verweten als bestuurder van FKP willens en wetens de raad van commissarissen (RvC) eerst om goedkeuring van betaling te hebben verzocht, reeds wetende dat het om de aanschaf van de onjuiste mallen gaat dan wel met de intentie om de verantwoordelijkheid af te schuiven op zijn medebestuurder - chief executive officier (ceo) Arthur Con.
SBTNO, de onafhankelijke Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, geeft nadrukkelijk aan dat deze stelling van de RvC nergens uit blijkt; tenminste niet uit de stukken. ,,Indien het voorgaande het geval is, is dit een ernstige zaak. Doch zal dit eerst nader door de RvC moeten worden gestaafd en het gestelde door de bestuurder met feiten worden weerlegd.”
Maar, wat is er aan de hand met de prefab mallen van FKP? Inzake de investering in de mallen voor de ruwbouw van woningen geldt dat een tijdje terug een bewoner van een woning in nieuwbouwwijk Wechi constateerde en erover klaagde dat door RCS Bouwbedrijf bv - een dochteronderneming van stichting FKP - gestorte wanden lager waren dan de 2,60 meter, zoals beschreven in de bouwtekening en zoals minimaal verplicht door de Bouw- en Woningverordening.
En verschil van 5 centimeter lijkt niet veel, maar het is niet conform de wettelijke bepalingen. Het tekort van circa 5 centimeter is ontstaan doordat in de woningen een vloer dient te worden gestort, waarmee volgens cfo Bongers bij de investering in mallen enige jaren geleden geen rekening is gehouden.
,,Dit probleem was al jaren geleden geconstateerd bij de bouw van woningen in Sapaté, maar desondanks zijn de mallen zonder verdere aanpassingen gebruikt blijven worden bij de bouw van appartementen en woningen in Montagne Abou, Wechi en nu ook in Tera Kòrá.”
Al die tijd heeft degene die verantwoordelijk is voor de constructie van FKP-woningen geen maatregelen genomen het probleem te verhelpen door de mallen te verlengen met zogenaamde ‘strookjes’ van 5 centimeter, die aan de mallen kunnen worden gelast waardoor de woonvertrekken na storting van de vloer een hoogte hebben van 2,60 meter, zoals voorgeschreven door de Bouw- en Woningverordening.
In Tera Kòrá worden momenteel 204 appartementen gebouwd, waarvoor de mallen worden gebruikt. Om het bouwproces te versnellen is door de raad van bestuur (RvB ofwel de directie) en de RvC besloten dat een extra set van mallen gekocht wordt, waardoor de ruwbouw van deze woningen versneld kan worden uitgevoerd. De bestelling zou kunnen plaatsvinden als de aanbetaling hiervoor was gedaan.
,,Toen ik op 30 november 2023 de betaling wilde accorderen - met instemming van de RvC omdat het een investering van meer dan 100.000 gulden betrof - kwam bij mij de vraag op of deze te bestellen mallen 5 centimeter langer waren dan de huidige, zodat de woonvertrekken na storting van de vloer 2,60 meter zouden zijn en dus conform de Bouw- en Woningverordening”, staat te lezen in een brief van Bongers.
,,De inkoper van FKP vertelde dat dit niet het geval was!” De nieuwe mallen zouden daarom ook 5 centimeter te kort zijn. Bongers schrijft: ,,Vanzelfsprekend heb ik die betaling aangehouden om te voorkomen dat te korte mallen zouden worden besteld.” Hij heeft de RvC en de ceo hierover geïnformeerd per e-mail. De inkoper van FKP is in overleg getreden, waarop toen direct is besloten de bestaande bestelling in te trekken en te vervangen door een nieuwe bestelling van mallen die 5 centimeter langer waren, zo is de cfo verteld door de inkoper.
,,Derhalve heb ik als financieel directeur mijn controlerende taak vervuld, FKP behoed voor schade (door aankoop van te korte mallen) en direct betrokkenen (ceo Con en de RvC) direct te informeren.”
De RvC, voorgezeten door Chester Peterson, had deze kwestie opgevoerd als een van de gronden voor het ontslag van Bongers, die opmerkt dat de RvC hierover wel overleg heeft gehad met anderen, waaronder met Con, maar niet met hem. ,,Uw onderzoek had blijkbaar niet tot doel om een volledig beeld van de situatie te verkrijgen. Ik vind dat een kwalijke wijze van handelen van een RvC die onderzoek wil doen naar de werkrelatie tussen de leden van de RvB.”
Door de kwestie is nu duidelijk geworden dat FKP al lange tijd gebruikmaakt van mallen voor gebouwde huizen die niet aan de technische regels en/of bouwvoorschriften voldoen. Bongers was slechts twee jaar in dienst bij FKP en het probleem met de mallen is ver voor zijn tijd ontstaan.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.