Kwestie Landsontvanger Trona houdt gemoederen MFK en PNP bezig

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een voorstel van Financiënminister Javier Silvania (MFK) om Landsontvanger Alfonso Trona in verband met de bevindingen van de Soab-overheidsaccountants voorlopig de toegang tot zijn kantoor op te leggen, heeft in de ministerraad tot een botsing geleid en is met stevig verzet van met name vicepremier Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) voorlopig van tafel gehaald.

CoalitieDit krijgt het Antilliaans Dagblad bevestigd door kringen dicht bij de Raad van Ministers (RvM). Silvania zit sindsdien voor een privéverblijf in Suriname. Maar Larmonie zet de ‘strijd’ ten faveure van Trona door. Gisteren sprak ze bij Radio MAS haar afkeuring uit over het optreden van haar MFK-collegaminister jegens de Ontvanger; Trona wordt volgens haar door Silvania publiekelijk vernederd.

Deze krant kopte begin deze week ‘Angst voor Trona’, doordat de regeringspartijen de Landsontvanger ondanks de schokkende Soab-bevindingen sparen en hem op deze positie behouden. Meerdere politici van zowel de coalitie als de oppositie zouden in verband met een belastingschuld een gunstige betalingsregeling met de Ontvanger hebben getroffen, waardoor de regering niet bereid zou zijn nu door te pakken.

Een van de kritiekpunten van PNP-bewindsvrouw Larmonie is dat Trona niet in de gelegenheid zou zijn gesteld zijn kant van het verhaal te vertellen. Uit zowel de brief van Silvania aan de Staten als uit de Soab-rapporten blijkt echter dat de Ontvanger wel degelijk wederhoor heeft kunnen geven en ook heeft gegeven. De reacties van het hoofd van de Landsontvanger zijn integraal als bijlagen opgenomen.

Trona heeft volgens Soab als ‘verklaring’ voor het uitblijven van verbeteracties gewezen op de brand van 2019, de daaropvolgende verhuizingen, en de Covid-pandemie van 2020/2021. De Soab-rapporten geven naar de mening van de minister van Financiën ‘duidelijk weer dat er sprake is van bevoordeling van bepaalde belastingplichtigen’. Verder blijkt dat diverse bevindingen zich in opeenvolgende jaren blijven herhalen, zonder dat dit heeft geleid tot verbetering.

De Ontvanger beroept zich op zijn ‘discretionaire bevoegdheid’ inzake het invorderingsproces. Dit neemt, aldus de brief aan de Staten, niet weg dat de beweegredenen om af te wijken van de invorderingsrichtlijnen dienen te worden vastgelegd in het invorderingsdossier. Een vastlegging welke volgens de internal auditors in vrijwel alle gevallen ontbreekt. ,,De invorderaar krijgt slechts de opdracht van de Ontvanger om de betreffende actie uit te voeren, zonder nadere toelichting”, aldus het rapport van het Overheidsaccountantsbureau.

Dit alles neemt niet weg dat er tot in de top van het Landsbestuur verzet is om Trona, lopende verder onderzoek, aan de kant te zetten. Naar verluidt is dit verzet van PNP-zijde voornamelijk van minister Larmonie en haar partijgenoot Ornelio ‘Kid’ Martina, maar óók van MFK-zijde van minister Charles Cooper.

Bekend is dat diverse bewindslieden vorige week onverwacht op bezoek gingen bij de Ontvanger in het WTC-gebouw. Het gaat in ieder geval om Larmonie, maar ook premier Gilmar Pisas (MFK). Wat daar is besproken is onbekend, maar opmerkelijk was het wel. Zeker in het kader van de zinsnede in het schrijven aan de Staten dat het onder meer politici en ex-politici zijn die een zekere voorkeursbehandeling genieten, wat met zoveel woorden door Soab wordt gesteld.

Volgens onbevestigde berichten zou Trona hebben gesteld dat hij ‘niet alléén ten ondergaat’ en zou hij dossiers hebben van politieke figuren, hoge ambtenaren, functionarissen van overheids-nv’s en vooraanstaande zakenlieden. Met de aanbevelingen en verbeteracties zou zijn manoeuvreerruimte nu wel zijn ingeperkt.

Terwijl Larmonie de druk verder opvoert, onder meer met haar interview voor de radio, zou minister-president Pisas juist alles doen om te voorkomen dat het deksel van de beerput (verder) opengaat. De MFK/PNP-coalitie zit nu sinds juni 2021, terwijl in maart 2025 nieuwe Statenverkiezingen zijn gepland.

De Soab-rapporten werden in een brief van de Financiënminister gedateerd 25 maart als bijlagen gestuurd naar Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK). Een van de meest opvallende constateringen is dat er vooruitbetalingen van restitutie zijn gedaan ‘nog voordat er aangifte bij de belastingdienst is ingediend’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.