Van onze correspondent
Dan Haag - Het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt mogelijk pilotgebied voor de introductie van elektrisch vliegen. Het moet op termijn mogelijk worden om met zogenoemde hybride vliegtuigen tussen de ABC-eilanden op en neer te vliegen. Tenminste, als de 6 miljoen euro gefinancierd kan worden die nodig is voor het uitvoeren van pilotvluchten.

F06 hybride vliegen cmykMet dit plan wordt niet alleen gedacht aan het vervoeren van betalende passagiers maar ook aan ambulancevluchten. Dit blijkt uit een brief die minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vorige week aan de Tweede kamer stuurde.

Met de Kamerbrief ‘Masterplan Elektrisch Vliegen’ van 18 februari 2022 en de Innovatiestrategie Luchtvaart van I&W werd het Caribisch deel van het Koninkrijk al eerder benoemd als mogelijk pilotgebied voor de introductie van elektrisch vliegen. Naast de gunstige afstanden tussen de eilanden en de ideale weersomstandigheden, biedt elektrisch vliegen een kans om de connectiviteit tussen de eilanden te verbeteren. Elektrisch vliegen zal volgens Harbers leiden tot lagere onderhoudskosten en tot een verlaging van de ticketprijzen. Dit heeft volgens hem uiteindelijk ook positieve effecten op onder andere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Het Caribisch deel van het Koninkrijk en IenW hebben in november 2022 afspraken gemaakt in een Memorandum of Understanding (MoU) over het verkennen en stimuleren van de implementatie van elektrisch vliegen tussen de eilanden.

Kosten pilot ruim 6 miljoen euro
In het kader van het in november 2022 getekende Memorandum of Understanding tussen het Caribische deel van het Koninkrijk en het ministerie van I&W heeft Ampaire, een Amerikaanse vliegtuigbouwer, afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van hybride-elektrisch vliegen tussen de ABC-eilanden met hun eigen toestel, de Hybride Caravan. Het toestel biedt een combinatie van elektrische aandrijving en traditionele verbrandingsmotoren en kan 9 passagiers vervoeren.

Hybride elektrisch vliegen tussen de ABC-eilanden zal leiden tot een verlaging van de directe operationele kosten met gemiddeld 25 procent, zo schrijft minister Mark Harbers in zijn brief aan de Tweede kamer. Het zal ook volgens hem de CO2-uitstoot verminderen, met een verwachte reductie van gemiddeld 44 procent bij kerosine-elektrisch vliegen, en 89 procent bij gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Ampaire sprak in het kader van het onderzoek met diverse luchtvaartmaatschappijen maar ook met Fundashon Mariadal. Wanneer de passagiersstoelen worden verwijderd kan het toestel gebruikt worden als air ambulance. Volgens Ampaire kan dan behalve tussen de eilanden ook naar vliegvelden in Colombia worden gevlogen.

Infrastructuurwijzigingen zijn voor pilotvluchten op korte termijn minimaal. Op lange termijn zijn meer infrastructuurinvesteringen nodig voor commerciële vluchten, zoals laad- en tankfaciliteiten met hangars op elk eiland. Mocht ervoor gekozen worden om daadwerkelijk met pilotvluchten te gaan beginnen, dan worden de investeringskosten door Ampaire ingeschat op circa 6 miljoen euro, voornamelijk voor arbeids- en personeelskosten, onderhoud en transport.
Er zijn in het MoU geen afspraken opgenomen over financiering van een eventuele pilot. Het initiatief vereist inspanning van het gehele luchtvaartecosysteem. Zowel IenW als de ABC-eilanden hebben momenteel geen middelen beschikbaar om een investering van 6 miljoen euro te financieren. ,,We gaan gezamenlijk alternatieve financieringsmogelijkheden verkennen, zoals Europese subsidies en het Nationaal Groeifonds. De onderzoeksresultaten van de Ampaire-studie worden hierin meegenomen. IenW blijft ondertussen werken aan het opstellen van passende randvoorwaarden zoals eventuele aanpassingen in wet- en regelgeving en het waarborgen van de veiligheid”, aldus Harbers.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.