Overwaardering Mullet Bay bracht Ennia in problemen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Mede namens Ennia heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) tuchtklachten ingediend tegen twee voormalige externe accountants van SunResorts Ltd. nv; de officiële naam van Mullet Bay op Sint Maarten.

F01 Mullet Bay 1,,SunResorts is een dochtervennootschap van EC Investments bv en vervult een zeer belangrijke rol binnen de Ennia-groep, omdat zij een aanzienlijk stuk land houdt te Mullet Bay op Sint Maarten, dat dient als dekking voor de nakoming van de verplichtingen van Ennia jegens haar polishouders”, licht de Centrale Bank toe.

De tuchtklachten werden op 15 maart jongstleden ingediend. ,,Naar het oordeel van de CBCS hebben voornoemde externe accountants op meerdere punten in strijd gehandeld met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels, waaronder de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.”

De CBCS heeft daarom de Accountantskamer in Zwolle verzocht om ‘gepaste tuchtrechtelijke maatregelen op te leggen’. De persverklaring van de Centrale Bank vermeldt geen namen; van de betrokken accountants noch van het accountantskantoor. Uit gerechtelijke stukken blijkt het om PwC Dutch Caribbean (PricewaterhouseCoopers) te gaan. Dit kantoor bestaat lokaal overigens niet meer onder deze naam.

Dezelfde Accountantskamer deed al eerder uitspraak in verband met een klacht die de CBCS namens Ennia had ingediend. Het gaat om de uitspraak van januari 2022 in de tuchtprocedure tegen twee accountants van Baker Tilly Curaçao (BTC) en had mede betrekking op de waardering van het terrein van Mullet Bay.

De klacht van de Centrale Bank en Ennia over de wijze waarop is omgegaan met de controle-informatie ten aanzien van Mullet Bay werd ‘gegrond bevonden’ en aan een aan BTC verbonden accountant werd een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd.

De accountant had voor wat betreft de waardering van Mullet Bay meerdere ‘red flags’ niet onderkend, althans is daar niet op aangeslagen, en door de verrichte taxaties onvoldoende professioneel-kritisch te beoordelen had hij in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

BTC had de accountantscontroleopdracht overgenomen van KPMG, de voormalige huisaccountant van Ennia. De kwestie van Mullet Bay gaat echter al verder terug in de tijd: in de stukken leest het Antilliaans Dagblad dat KPMG in april 2009, destijds dus als de huisaccountant van Ennia, een memo had opgesteld over de waarde van Mullet Bay. KPMG heeft daarover contact gehad met PwC, de externe accountant van SunResorts.

Zoals al vaker opgemerkt, was Mullet Bay van groot belang voor de Ennia-groep en daarmee voor de verzekeraars (Schade, Zorg en Leven) en de polishouders en vereiste dit extra zorgvuldigheid. Dit klemt te meer nu de waarde van Mullet Bay werd benut voor het doen van uitkeringen aan de Amerikaanse aandeelhouder Hushang Ansary.

Illustratief is dat, toen KPMG in maart 2017 adviseerde een taxatie onder leiding van een derde te laten plaatsvinden, hiermee niets is gedaan, maar - integendeel - de opdracht aan KPMG is ingetrokken. Illustratief is ook dat een accountant van het opvolgend accountantskantoor een tuchtrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een te weinig kritische houding ten aanzien van de waarde van Mullet Bay.
Overigens was lange tijd de latere Ennia-ceo Ralph Palm - vanaf 2011 tot de noodregeling op 4 juli 2018 - die tevens lid was van het investment committee van Ennia Holding, leading partner geweest van KPMG, de controlerend accountant van de Ennia-groep. Nu lijken de CBCS-pijlen te zijn gericht op de voormalige aan PwC-verbonden accountants. Waarom dat nu pas gebeurt, is onduidelijk.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.