Nederland gaat CAS-landen helpen bij bestrijding

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederland gaat jaarlijks één miljoen euro ter beschikking stellen aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) om de (transnationale) georganiseerde misdaad aan te pakken.

misdaad,,Het protocol inzake bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in de Caribische landen van het Koninkrijk is gepubliceerd in de Staatscourant”, zo wordt vanuit het ministerie van Justitie bekendgemaakt. Gezien de kwetsbaarheid van de Caribische landen voor (transnationale) georganiseerde misdaad dienen deze gelden ter versterking van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Ook het delen van kennis, expertise en ervaringen en het versterken van de onderlinge samenwerking vallen onder de doelstellingen.
In de overweging staat dat de Caribische landen van het Koninkrijk gezien hun ligging kwetsbaarder zijn voor (transnationaal) georganiseerde misdaad, hetgeen ontwrichtende gevolgen met zich mee kan brengen en dat misdaad integraal moet worden aangepakt, niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuursrechtelijk. Ook staat daar dat de Caribische landen ieder een plan van aanpak hebben vastgesteld waarin staat hoe zij voornemens zijn de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit te versterken. ,,De Caribische landen van het Koninkrijk behouden de verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit”, zo wordt nader in het protocol opgenomen.
Het bedrag van 1 miljoen euro is opgedeeld in vier verschillende budgetten van 250.000 euro elk. ,,Elk van de Caribische landen van het Koninkrijk kunnen aanspraak maken op een eigen budget van 250.000 euro.” Op het vierde budget van 250.000 euro kan alleen aanspraak gemaakt worden als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De plannen van aanpak moeten uitgewerkt worden met concrete voorstellen en daarvoor moet dan een door de lokale minister van Justitie ondertekende bijdrage-aanvraag worden ingediend bij de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De aanvragen moeten ieder jaar uiterlijk op 30 mei worden ingediend. De BZK-minister en de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid beoordelen samen de aanvragen op grond van criteria. Zo moet het voorstel in de eerste plaats gericht zijn op uitbreiding of versterking van het bestuurlijk instrumentarium of anderszins verbonden zijn aan de versterking van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Daarbij moet het voorstel onder andere kansrijk zijn in de uitvoering en een concrete planning en begroting hebben. Verder worden er regels gesteld aan een werkgroep en de financiële verantwoording. En er staan tot slot afspraken in over de behandeling van geschillen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.