Osepa: Belastinggegevens mogen bij wet niet openbaar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid Sheldry Osepa, van coalitiepartij PNP, vraagt zich hardop af of de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden op het moment dat hij op zijn Facebookpagina belastinginformatie over Curoil postte, namelijk: ,,Breaking news. Curoil moet 88,6 miljoen aan invoerrechten en omzetbelasting (ob) op benzine betalen.

F07Osepa geheimhouding Di SerunanOm te voorkomen dat de benzineprijs stijgt, zal het ministerie van Financiën de Raad van Ministers verzoeken om deze schuld vrij te stellen.”
De publicatie is intussen van de sociale media gehaald. Wel was er een reactie van Curoil die op 7 februari 2024 verklaart dat de overheids-nv een aanslag van 107 miljoen gulden van de Belastingdienst heeft ontvangen, die later is teruggebracht tot 88 miljoen gulden. ,,Volgens Curoil is deze aanslag van 88 miljoen gulden nog steeds een zware last voor hen”, zo citeert Osepa het bedrijf.
Het Statenlid verwijst naar artikelen in de Algemene Landsverordening Landsbelastingen (ALL) waarin staat dat eenieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en dus de beschikking heeft over gegevens met een vertrouwelijk karakter, wettelijk een geheimhoudingsplicht heeft. Tenzij mededeling verplicht of noodzakelijk is, als er bijvoorbeeld sprake is van opsporing van fiscaal strafbare feiten. Als dit het geval is moet er ontheffing verleend worden door de minister via een ministeriële regeling. ,,Daarin wordt aangegeven onder welke strikte voorwaarden de geheimhoudingsplicht niet geldt”, zo legt Osepa die jurist is uit. En hij voegt hieraan toe: ,,Voor het volk van Curaçao is het belangrijk om te weten dat alle bescherming opgenomen in de ALL nog steeds wordt gerespecteerd. Elke burger moet de garantie hebben dat de overheid naar behoren handelt.”
Neemt niet weg dat het Statenlid een schuld van 88 miljoen gulden van een overheids-nv ‘zorgwekkend’ vindt. ,,Het volk van Curaçao werkt elke dag hard om belastingen te betalen en is verrast door het feit dat overheids-nv’s dergelijke buitensporige aanslagen krijgen. Aan de andere kant, wanneer dit soort informatie naar buiten komt, kunnen crediteuren van het bedrijf worden afgeschrikt. Ook kan het risico voor het bedrijf opnieuw worden beoordeeld en kunnen kredietlijnen worden aangepast. Crediteuren zijn bang voor het risico om hun geld niet te ontvangen als er iets met het bedrijf gebeurt. Dit is een van de redenen waarom verschillende belastingwetten een geheimhoudingsplicht voorschrijven”, zo voert hij aan.
Het parlementslid wil in elk geval opheldering van Silvania en vraagt: ,,Kan de minister het parlement informeren of informatie over invoerrechten en omzetbelasting van bedrijven die op Curaçao zijn gevestigd, valt onder de geheimhoudingsplicht? Zijn overheidsfunctionarissen die kennis hebben van belastinginformatie van bedrijven of burgers op Curaçao vrij om dit via de pers of op andere openbare platforms bekend te maken? Kan de minister een kopie sturen van het besluit waarbij de minister is vrijgesteld om informatie met betrekking tot de belastingen van Curoil te verstrekken? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor een ambtenaar als deze informatie over bedrijven of burgers bekendgemaakt wordt? Weet de minister en is hij het ermee eens dat ‘degene die opzettelijk de hem ingevolge het eerste lid van de Landsverordening opgelegde geheimhoudingsplicht schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete van de vijfde categorie dan wel met beide straffen? Kan uitgelegd worden waarom de minister van mening is dat hij niet heeft gehandeld in strijd met de wet? Als de minister vrij is om informatie over alle belastingen van bedrijven vrij te geven, kan het parlement dan een gedetailleerde lijst krijgen van alle huidige belastingaanslagen van alle bedrijven en overheidsinstellingen? Kan de minister uitleggen welke autoriteiten of organen kunnen beslissen over de vrijstelling van belastingschulden? Is de minister ervan op de hoogte dat als het gaat om bedragen van meer dan 1 miljoen gulden, volgens de Landsverordening financieel beheer niet alleen de regering over vrijstelling beslist, maar dat ook de Staten moeten worden gehoord?”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.