Mullet Bay op Sint Maarten eigendom van Ennia

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Hushang Ansary heeft géén cassatie ingesteld in de zaak-SunResorts (Mullet Bay) op Sint Maarten, zo verneemt het Antilliaans Dagblad uit goede bronnen.

F01Ennia beslag op Sun Resorts Mullet BayMullet Bay is een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste asset van verzekeringsgroep Ennia op Curaçao. Eerder verloor de 96-jarige Ansary het kort geding in eerste aanleg en recent ook in hoger beroep.
In deze rechtszaak gaat het vooral om de vraag of de steenrijke Amerikaan een verbod opgelegd moet krijgen om zich te gedragen en te handelen alsof hij (nog) statutair directeur van SunResorts is.

Volgens ECI (Ennia Caribe Investments), die dat verbod vorderde, heeft Ansary geen zeggenschap in SunResorts, omdat niet hij maar ECI eigenaar is van bijna alle aandelen in SunResorts. En ECI valt onder de werking van de noodregeling, waardoor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) belast is met het bestuur.

Ansary verzocht op zijn beurt dat ECI (lees: de Centrale Bank namens ECI) wordt verboden zich als aandeelhouder van SunResorts uit te geven en te gedragen. Volgens hem zijn de aandelenoverdrachten waarop ECI zich beroept niet rechtsgeldig, omdat daarbij de zogeheten statutaire ‘blokkeringsregeling’ niet is nageleefd.
In het kortgedingvonnis van oktober 2022 heeft het gerecht de vorderingen van ECI grotendeels toegewezen en de vorderingen van Ansary afgewezen. De Amerikaan van Perzische/Iraanse afkomst heeft daartegen hoger beroep ingesteld. Het Hof heeft de zaak opnieuw beoordeeld naar de omstandigheden ten tijde van de uitspraak van het Hof; dat was december jongstleden. Het Hof komt, weliswaar op andere gronden, tot dezelfde uitkomst als de eerste rechter.

Deze uitspraken - en nu het feit dat Ansary geen cassatie heeft ingesteld - zijn van groot belang voor de Ennia-kwestie, die vooral het Land Curaçao de komende dertig jaar vele honderden miljoenen dreigt te kosten, omdat de regering heeft besloten dat de polishouders van pensioenverzekeraar Ennia Caribe Leven (ECL) niet de dupe mogen zijn van het enorme financiële tekort bij ECL; mede als gevolg van onrechtmatige onttrekkingen door Ansary en andere ex-bestuurders van Ennia. De vonnissen in SunResorts maken de weg vrij om het gebied bij Mullet Bay te gelde te maken ten gunste van de Ennia-polishouders.

Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten bepaalde dat het verweer van Ansary, dat niet Ennia maar nog altijd hijzelf - via zijn vennootschap Parman, waarin hij 77 procent bezit - eigenaar is van SunResorts (en daarmee van Mullet Bay), faalt. Het Hof komt tot dezelfde slotsom. Daarmee zou Ennia, dat in verband met de noodregeling wordt bestuurd door de Centrale Bank, kunnen beschikken over SunResorts, dat een aanzienlijk deel uitmaakt van de totale bezittingen van de verzekeringsmaatschappij.

Het vonnis is daarom zeer belangrijk voor de 30.000 polishouders van Ennia en voor de Landen Curaçao en Sint Maarten, omdat de CBCS op deze manier door kan gaan met de ‘herstructurering’ van de verzekeraar, zo berichtte deze krant al eerder.
Van belang dus omdat Ennia Caribe Leven kampt met een aanzienlijk (solvabiliteits)tekort, mede doordat er op grote schaal geld uit de verzekeraar werd getrokken door grootaandeelhouder Ansary - met medewerking van ex-bestuurders en onder toeziend oog van de voormalige commissarissen.
Theoretisch gesproken zou Ansary alsnog een bodemprocedure kunnen beginnen over het aandeelhouderschap, wat jaren zou kunnen duren. Het is echter de vraag of hij dat zal doen, omdat met name het hogerberoepvonnis duidelijk is.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.