Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De directie van Stichting Verpleeghuizen Curaçao, ofwel Betèsda, heeft de extra overheidssubsidie van meer dan 2 miljoen gulden helemaal niet anders besteed dan bestemd, aldus directeur Natasha Rog. Ze geeft aan dat Gezondheidsminister Javier Silvania (MFK) vandaag nog een schrijven hierover ontvangt om dit te staven.

Betesda,,Het bericht dat de Betèsda-directie de door de regering verstrekte 2.013.000 gulden anders zou hebben besteed, klopt niet. Ik werd plotseling plat gebeld door mensen die me verwezen naar verhalen in de sociale media. Daarna heb ik een brief van de GMN-minister ontvangen, waarin hij vraagt om een tussentijdse rapportage vóór 8 maart aanstaande”, verklaart Rog.
Zij zegt te zullen voldoen aan die vraag van Silvania: ,,De minister zal vandaag al dit tussentijdse verslag ontvangen. Geen enkel probleem, want we houden onze administratie van de extra subsidie goed bij. Het bevreemdt me wel; in de ministeriële beschikking (MB) van juni vorig jaar inzake de 2.013.000 gulden staat dat we uiterlijk op 30 april een schriftelijke verantwoording moeten opsturen naar het GMN.”
Op vragen over ontevreden werknemers die de GMN-minister vermoedelijk hebben toegefluisterd dat de extra subsidie anders is besteed, antwoordt Rog: ,,Ik vind dit vervelend. De Betèsda-directie heeft zorgvakbond CBV officieel als gesprekpartner. Ik neem aan de minister ook. Morgen heb ik het reguliere onderhoud met het vakbondsbestuur en zal vragen of ze over enige ontevredenheid weten onder aangesloten zorgverleners.”
Tot slot verklaart Rog het ontzettend jammer te vinden dat Betèsda in een kwaad daglicht is komen te staan. ,,We werken hard om het verpleeghuis op te waarderen en de dienstverlening te verbeteren. Negatieve geluiden die ook nog niet op waarheid berusten schaden het streven van de directie, het stichtingsbestuur en ook het personeel.”
,,MinFin wil zijn geld terug”, zo sluit Financiënminister, tevens minister van Gezondheid, Javier Silvania (MFK) een van zijn Facebookposts af. Het bericht gaat over een vorig jaar juni verstrekte subsidie van zo’n twee miljoen gulden aan verpleeghuis Betèsda. De reden voor de uitspraak van Silvania is dat het aan de zorginstelling overgemaakte bedrag volgens de minister niet zou zijn besteed.
In totaal gaat het om een bedrag van 2.013.000 gulden, dat op 15 juni vorig jaar bij ministeriële beschikking (MB) is toegekend voor de aanschaf van nieuw materiaal, zoals inventaris en een communicatiesysteem (1.250.000 gulden), het inhalen van achterstallig onderhoud aan het gebouw en de elektriciteitsvoorziening (613.000 gulden) en voor de aanschaf van een transportbus (150.000 gulden).
In de MB is verder te lezen dat de ontvangen financiële middelen alleen aan de genoemde zaken mogen worden besteed, dat het een voorlopige subsidietoekenning betreft en dat Betèsda uiterlijk op 30 april 2024 een schriftelijke verantwoording over het bestede bedrag moet indienen bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).
Hoewel men voor de schriftelijke verantwoording nog ongeveer twee maanden de tijd heeft, heeft Silvania nu een brief gestuurd naar Betèsda, waarin hij meedeelt dat hij graag uiterlijk op 8 maart een ‘schriftelijke voortgangsrapportage van de uitgevoerde activiteiten met een tussentijdse verantwoording van de subsidiebesteding’ ontvangt.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.