In de Tweede Kamer worden hier vragen over gesteld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is geen structurele regeling voor de kosten van zorg aan ongedocumenteerden en onverzekerde patiënten. Dit blijkt uit de laatste uitvoeringsrapportage over het Landspakket van het laatste kwartaal van 2023.

F02 OP Geen zorgreg onverzekerden 1 cmykDit onderdeel in ‘Thema F: Zorg’ is grijs gekleurd wat betekent dat er in de rapportageperiode geen activiteiten gepland stonden en er niets te rapporteren valt. Als beoogd resultaat met deadline 19 oktober 2023 staat: ,,Vastgesteld besluit van de regering inzake een structurele regeling voor de kosten van zorg aan ongedocumenteerden en onverzekerde patiënten.” In de toelichting wordt uitgelegd: ,,Voordat besloten kan worden over een structurele regeling voor de kosten van zorg aan ongedocumenteerde en onverzekerde patiënten, zal eerst het rapport stelselwijziging opgeleverd moeten worden.”

En wat houdt dit rapport dan in? Het gaat hier om een wijziging in het zorgstelsel met als doel de zorg financierbaar te maken en houden. Er wordt gewerkt aan de financieringskant maar ook aan de kostenkant, zoals modernisering van het zorgstelsel waaronder governance, zo staat uitgelegd in de voortgangsrapportage. Een van de wijzigingen is het herijken van de bekostigingswijze waaronder het verzekeringspakket en invoering van eigen betalingen en tarieven tweedelijnszorg samen met zorgverzekeraars en de Nederlandse zorgautoriteit. Dit onderzoek moest ook op 19 oktober 2023 opgeleverd worden. Dat is niet gelukt en bij de uitleg staat: ,,In het vierde kwartaal is tijdens de afrondende fase van het onderzoek naar de stelstelwijziging vastgesteld dat een belangrijk onderdeel van de stelstelwijziging pas in het eerste kwartaal van 2024 kan worden afgerond. Daardoor is besloten om het eindrapport over de stelselwijziging gefaseerd pas in het eerste kwartaal van 2024 aan de Raad van Ministers ter vaststelling aan te bieden. Hierdoor is de deadline niet gehaald in 2023.”

In de Tweede Kamer in Nederland zijn door Marieke Koekkoek (Volt) aan Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties en aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen gesteld over de (toegang tot) zorg voor ongedocumenteerde personen op Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Zij verwijst naar de motie Simmons c.s. waarin wordt verzocht in gesprek te gaan met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) om te onderzoeken hoe de Nederlandse overheid desgevraagd en op maat gesneden technische assistentie, ervaringen en expertise in kan zetten om de andere autonome landen te assisteren bij de aanpak van de vluchtelingenproblematiek op Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

,,Kunt u toelichten hoe, in het kader van de motie, is ingezet op gezondheidszorg en bescherming van minderjarige ongedocumenteerden (alleenstaand of in familieverband) bij de desgevraagd en op maat gesneden inzet van technische assistentie, ervaringen en expertise?”, zo wil Koekkoek verder weten. Ook vraagt zij informatie op ten aanzien van de activiteiten die met betrekking tot dit onderwerp ondernomen worden in het kader van het Landspakket.

,,In hoeverre kan een structurele vorm van inbreng van lokale organisaties georganiseerd worden voor het Vierlandenoverleg Zorg, gezien veel van de gesprekken rondom zorg op ambtelijk niveau worden gevoerd binnen het Vierlandenoverleg Zorg en met in het achterhoofd de kabinetsreactie op het rapport ‘Curaçao: weinig verbetering in de bescherming van Venezolanen’ van Amnesty International (waarin werd gesteld dat (lokale) maatschappelijke organisaties een grote rol vervullen in aanbod van onder andere gezondheidszorg)?”, zo luidt haar volgende vraag. Meer specifiek wil zij nog weten wat er gedaan wordt met betrekking tot medicatie voor HIV en andere infectieziekten op de eilanden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.