Directeur Con zegt niets over incassocontract met bedrijf Garmes

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De financieel directeur van de overheidsstichting volkshuisvesting Fundashon Kas Popular (FKP) is geschorst. Dit is, naar nu pas blijkt, op 15 januari jongstleden besloten.

F01 FKP Peter BongersZelf wil Peter Bongers (registeraccountant) er niets over zeggen; hij verwijst naar zijn geheimhoudingsplicht. Desgevraagd bevestigt chief executive officer (ceo) van FKP, Arthur Con, tegenover het Antilliaans Dagblad de recente schorsing door de raad van commissarissen (RvC).
Of het schorsing betreft met voornemen tot ontslag, daarover wil algemeen directeur Con niets zeggen. Maar uit verklaringen van minister Charles Cooper (MFK), politiek verantwoordelijk voor FKP, blijkt dat dit ontslagvoornemen van Bongers is voorgelegd aan de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO).

De 59-jarige Bongers was na een loopbaan bij Ernst & Young (EY) en daarna lange tijd bij MCB Bank eind 2021 bij FKP begonnen als chief financial officer (cfo). Dit op dat moment tot grote wens van ceo Con. Nu blijken de verhoudingen troebel, maar twee jaar geleden was Con juist grote voorstander om Bongers binnen te halen als financieel directeur.

Er zijn op dat moment aanzienlijke achterstanden in de jaarrekeningen en een van de opdrachten die Bongers meekrijgt, is om op dit onderdeel schoon schip te maken. Con doet daarom eind 2021 alles om de ervaren accountant bij FKP aan de slag te laten gaan.

Minister Cooper zegt echter publiekelijk liever ‘geen makamba’ op deze positie te willen, hoewel Bongers dan al vijfentwintig jaar op het eiland woont en werkt. Uiteindelijk gaat Bongers in november 2021, mét de zegen van Cooper, aan de slag. Naar verluidt heeft oud-premier Gerrit Schotte de MFK-minister toen snel kunnen overtuigen.

Twee jaar later liggen bij FKP intern de verhoudingen heel anders. De inhaalslag van de jaarrekeningen heeft deels z’n vruchten afgeworpen en dochterentiteit Fundashon Fiansa Popular (FFP) heeft na inzet van veel overtuigingskracht een ontheffing van de Centrale Bank CBCS om weer kredieten te mogen verstrekken.
Wat de relatie heeft verzuurd, waardoor RvC-leden Chester Peterson (voorzitter) en Carlos Monk de cfo de wacht aanzeggen, is formeel onbekend. Er was recentelijk wel berichtgeving in Papiamentstalige media over Hospitality Development & More (HDM) van Rudney Garmes - voorheen op de kandidatenlijst van MFK - die volgens deze berichten een lucratief contract heeft getekend met de overheidsstichting voor de incasso van ruim 19 miljoen gulden die FKP nog bij Girobank - tegenwoordig afgewikkeld door Giro Settlement Holding (GSH) - heeft staan.

Voormalig MFK-premier Schotte, die eerder werd veroordeeld wegens ambtelijke corruptie en in verband met een ontnemingszaak nog moet afrekenen met het Openbaar Ministerie (OM), werkt voor HDM en daarmee indirect voor FKP.

Hoeveel fee FKP aan HDM betaalt bij succesvolle inning is vooralsnog onduidelijk. Algemeen directeur Con wil en kan naar eigen zeggen niets over het incassocontract met het bedrijf van Garmes melden, omdat hij ‘gebonden is aan een NDA’ (non-disclosure agreement). Maar Con ontkent niet wat de krant Vigilante onlangs meldde. Het pas in 2020 opgerichte HDM staat niet bekend om een trackrecord op het gebied van incasso. Deze activiteit staat ook niet in de bedrijfsomschrijving.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.