Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Minister Silvania moet stoppen met liegen. Het was de regering zelf die besloten heeft om geen belastingschuld van Curoil in te vorderen. Dit besluit werd genomen om het volk te sparen van verhoging van de benzineprijs en gerelateerde olieproducten”, verklaart MAN-Statenlid Giselle Mc William.

F02Giselle Mc WilliamDaarmee reageert Mc William op Financiënminister Javier Silvania (MFK) die eerder deze week op zijn Facebookpagina publiceerde. Hij verwees naar een Curoil-schuld van 88,6 miljoen gulden en dat hij van plan is de Raad van Minister (RvM) te vragen deze kwijt te schelden.

,,De minister verdoezelt de waarheid en misleidt de gemeenschap. De regering heeft een beginselbeslissing genomen. De verzoekbrief van Curoil is zowel naar Wetgeving & Juridische Zaken (WJZ) als Fiscale Zaken gestuurd voor advies”, zet Mc William uiteen.

De oud-minister van Economische Zaken in het kabinet-Rhuggenaath refereert ook naar de onderhandelingen die toentertijd gaande waren met een nieuwe exploitant. De regering droeg WJZ op om de wetswijziging voor te bereiden. Alle producten die Curoil moest importeren, zodat deze onder een 0%-tarief zouden vallen.

Mc William: ,,Curoil heeft in haar brief van 16 september 2019 aan de RvM verzocht om de 0%-invoerbelasting die van toepassing was op LSD en ULSD, ook van toepassing te laten zijn op de invoer van alle andere brandstofproducten die Curoil moest importeren. Dit was vanwege het ontbreken van operaties van de PdVSA/Isla-raffinaderij.”

Naar de mening van Mc William had de douaneadministratie correct overwogen dat, zolang er geen officiële wetgevingswijziging met terugwerkende kracht is, Curoil zou worden gefactureerd voor invoerbelasting op alle producten die moest worden geïmporteerd. ,,Curoil heeft deze niet betaald vanwege het beginselbesluit van de ministerraad. Noch werden de douanerekeningen doorgestuurd naar het Bureau TeleCommunicatie en Post (BTP), die deze zou moeten opnemen in de berekening van de brandstofprijzen voor de lokale markt.”

Verder geeft Mc William aan dat het van belang is het volgende uiteen te zetten, namelijk dat invoerbelasting op brandstoffen voor lokaal verbruik geen deel uitmaakt van de inkomsten voor de overheidsschatkist. Volgens haar lezing is er dan ook geen kwestie van verlies of inkomstenderving voor de regering. Het MAN-Statenlid dringt er bij de regering aan om WJZ en Fiscale Zaken samen met het Douanehoofd de betreffende wetgevingswijziging af te ronden.

Behalve het MAN-Statenlid blijkt de TPK-parlementariër niet te spreken over de actie van Silvania om over de vermeende schuld van Curoil op sociale media te publiceren. ,,Echt niet fraai. De manier waarop de minister ervoor heeft gekozen om over de 88,6 miljoen gulden die Curoil aan invoerrechten en omzetbelasting (OB) open heeft staan, zorgde voor een golf van onnodige aanvallen tegen de overheids-NV. Het brengt het bedrijf in een negatief daglicht.”

Verder wijst ook Calmes op het feit dat de openstaande rekening van 88,6 miljoen gulden waar Silvania het over heeft, niet zomaar tot stand is gekomen. ,,In die tijd is de raffinaderij gesloten en Curoil kreeg de taak om brandstof, gas, enzovoort voor het volk in te kopen. Op het moment dat Curoil deze taak vervulde, bleek dat als er OB en invoerrechten op deze producten werden geheven, dit zou worden doorberekend, en de hoge rekening aan het volk zou worden gepresenteerd. Vandaar die 88,6 miljoen. Het waren moeilijke tijden voor Curaçao en er moesten beslissingen worden genomen, zodat burgers betaalbare brandstof konden krijgen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.