‘In maart naar CAS-eilanden om Landspakketten te bespreken’

Van een onzer verslaggevers
Den Haag - Tijdens het eerste debat van de vaste Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties in de nieuwe samenstelling, sinds de afgelopen verkiezingen, passeerden vragen en antwoorden over diverse actuele onderwerpen de revue.

alexandra van huffelenNa een eerste termijn, waarin de leden hun vragen konden stellen, kwam demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) met tekst en uitleg. Zo sprak ze onder meer over de stroeve onderhandelingen met Aruba, met betrekking tot de door Nederland gewenste Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) en kondigde ze aan in maart de CAS-eilanden te gaan bezoeken. Dit bezoek zal voor een groot deel in het teken staan van de voortgang van de Landspakketten, ongeveer een jaar na de ondertekening van de Onderlinge Regeling.

Landspakketten
Van Huffelen zegt de voortgang van de implementatie van de Landspakketten nauwgezet te volgen en dat ze hier afgelopen dinsdag nog een gesprek over heeft gehad met premier Gilmar Pisas (MFK) en andere vertegenwoordigers van de Curaçaose regering. De achterstanden die gezamenlijk zijn geconstateerd, liggen volgens de staatssecretaris allemaal bij één ministerie, namelijk dat van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Als reden wordt genoemd dat BPD bezig is met een grote transitie en dat er hier veel nieuwe mensen zijn aangenomen die ingewerkt moeten worden.
In maart gaat Van Huffelen op dienstreis naar de CAS-eilanden om grondig te kijken naar de stand van zaken met betrekking tot de Landspakketten. Omdat de bewindsvrouw het ‘ontzettend belangrijk’ vindt dat de hervormingen worden uitgevoerd, zal dan op alle onderdelen worden bepaald wat goed gaat, en waar er extra inspanningen nodig zijn.
In antwoord op een vraag van Jan Paternotte (D66) gaf Van Huffelen uitleg over de rechtspositieregeling voor de Caribische militairen, bestaande uit de Curmil op Curaçao en de Arumil op Aruba. Ze erkent dat er wet- en regelging voor deze militieleden ontbreekt, maar dat er aan gewerkt wordt om dat op orde te krijgen. In dit geval ligt de bal bij Nederland, maar de staatssecretaris legt uit dat de betreffende projectleider vertrokken is, en dat het even heeft geduurd voordat dit weer werd opgepakt. Het ministerie van Defensie is ermee bezig en in Q2 moet de regeling verder worden besproken met de Landen, zo is de planning

RAft
In antwoord op vragen van Roelien Kamminga (VVD) legt Van Huffelen uit dat de discussie om tot een Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) te komen erg stroef verloopt. Opnieuw benadrukt de bewindsvrouw het belang van een Rijkswet boven een Landsverordening, omdat die laatste in theorie eenzijdig door het Land kan worden aangepast en daardoor te weinig garanties biedt. ,,Daar is Aruba nog niet van overtuigd”, aldus Van Huffelen, die er geen geheim van maakt dat de discussie op het scherpst van de snede wordt gevoerd.
,,Het grote ongeluk zit niet in harde woorden die wederzijds, uhh … enerzijds vooral, vallen, maar in de hoge rente die Aruba momenteel aan Nederland betaalt”, zo legt zij uit. Die rente moet worden opgebracht door de Arubaanse belastingbetalers en dat geld kan dus niet geïnvesteerd worden.
Premier Evelyn Wever-Croes komt eind februari naar Nederland om verder over de kwestie te praten. Volgens de staatssecretaris ligt er dan mogelijk ook een ‘hybride variant’ van de rijkswet op tafel, waarbij er wel sprake is van het regelen van financieel toezicht in rijkswet, maar voor een deel zouden er ook normen kunnen worden vastgelegd in een Landsverordening.

Ennia
Voor wat betreft de door de Curaçaose regering bedachte oplossing voor het dossier Ennia, informeert Van Huffelen de Kamercommissie dat er een expertmeeting heeft plaatsgevonden en dat het oordeel namens Nederland binnen enkele weken zal worden afgerond. De bewindsvrouw erkent dat het College financieel toezicht (Cft) weliswaar een positief advies heeft gegeven, maar dat ook de regering moet vaststellen dat de gekozen oplossing duurzaam is voor zowel de polishouders als voor de overheidsfinanciën land Curaçao.
Op de vraag van Kamminga wat een consequentie kan zijn van een negatief oordeel, antwoordt Van Huffelen dat dit - zoals al bekend was - gevolgen zal hebben voor de hoogte van het rentepercentage dat Curaçao betaald over de geherfinancierde covidlening.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.