CBCS: Optimale balans in officiële reserves

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Met instemming van de regeringen van de Landen Curaçao en Sint Maarten heeft de Centrale Bank CBCS onlangs 30 procent van de totale goudvoorraad verkocht.

CBCSgrafiekHet gaat om 125.000 van in totaal 420.394,993 fine troy ounces aan goud. De opbrengsten van de verkoop van goud zijn vervolgens belegd in vastrentende waarden, om precies te zijn Amerikaanse staatsobligaties.
Tot voor kort gold voor de Curaçaose regering-Pisas (MFK/PNP) heel duidelijk het ‘handen af van de goudvoorraad’; het zittende kabinet was faliekant tegen enige verkoop van goud. Toch is het nu gebeurd. Volgens de CBCS ‘ter versterking van het weerstandsvermogen en ter verhoging van de inkomsten’
,,Deze optimalisatie van de samenstelling van de officiële reserves en daarmee de verhoging van de opbrengsten komen ten goede aan het resultaat van de CBCS en de jaarlijks beoogde dividenduitkering aan Curaçao en Sint Maarten”, legt de Centrale Bank uit.
CBCS-president Richard Doornbosch licht toe: ,,Het vermogen van de CBCS voor het opvangen van operationele verliezen was vóór de verkoop beperkt, waardoor de Landen conform het Bankstatuut bij elke financiële tegenslag het kapitaal onmiddellijk moesten aanzuiveren.”
De CBCS benadrukt dat de verkoop van goud ‘alleen een wijziging is in de samenstelling van de officiële reserves en niet in de omvang van die reserves’. ,,De transactie heeft daarmee geen invloed op de stabiliteit van de koppeling van de gulden aan de Amerikaanse dollar. Die stabiliteit blijft gegarandeerd”, aldus Doornbosch.
Het nettoresultaat van deze goudverkoop is - dus met goedkeuring van de Landen en ter versterking van het vermogen van de CBCS voor het opvangen van financiële tegenslagen - volledig toegevoegd aan de reserves van de CBCS.
De CBCS overwoog al in 2021 om een beperkt deel van de goudreserve te vervangen door andere activa om de samenstelling en effectiviteit van de officiële reserves te optimaliseren.
Op basis van een vertrouwelijke evaluatie door het IMF (Internationaal Monetair Fonds) van de officiële reserves uit april 2021 bleek dat de CBCS substantieel meer goud aanhield dan andere centrale banken in de regio (‘peer central banks’) en dat de CBCS ruimte had om een deel van het goud om te zetten in vastrentende waardepapieren ten behoeve van de optimalisatie van de officiële reserves.
,,Deze analyse is in november 2023 door het IMF geactualiseerd”, legt de Centrale Bank uit. ,,Het IMF stelt vast dat het marktrisico op de officiële reserves van de CBCS in de huidige omstandigheden zal afnemen omdat de prijsschommelingen van vastrentende waarden minder volatiel zijn dan die van goud.”

Eerder publieke discussie goud...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.