Doorontwikkelen andere sectoren naast toerisme heeft de voorkeur

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het internationale toerisme moet niet gezien worden als de enige manier om de betalingsbalans van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten te financieren. En een evenwichtige benadering van economische groei en ontwikkeling, waarbij passende omstandigheden worden gecreëerd voor de verdere ontwikkeling van andere economische pijlers, naast het internationale toerisme, verdient de voorkeur.

F03 Niet alleen toerisme 1 GROOTDit zijn in het kort de conclusies en aanbevelingen van de economen en onderzoekers Shekinah Dare en Christopher Rigaud, beiden werkzaam bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

Zij hielden vrijdag een van de twee presentaties, die onderdeel waren van het door de CBCS georganiseerde symposium met de titel ‘A fine balance - Addressing balance of payments vulnerabilities in small economies’

De presentatie van Dare en Rigaud, met de naam ‘De echte bijdrage van toerisme aan de betalingsbalans van de CAS-eilanden’ is gebaseerd op onderzoek dat zij hebben gedaan. Voorafgaand aan hun toespraak, benadrukten zij in een ‘disclaimer’ dat alle conclusies en aanbevelingen van hunzelf waren, en niet per definitie ook door de CBCS worden gedeeld.

Allereerst gaf het duo uitleg aan hun toehoorders, onder wie MEO-minister Ruisandro Cijntje (PNP) en VVRP-minister Charles Cooper (MFK), over wat de betalingsbalans precies is en werd benadrukt dat een economie in staat moet zijn om voldoende deviezeninkomsten te genereren om de import te betalen en in de toekomst een evenwicht te bereiken zonder buitenlandse schulden.

In een tabel werd van zowel Curaçao als van Sint Maarten getoond welke sectoren voor welk percentage bijdroegen aan de lopende rekening van beide landen, over de periode van 2005 tot en met 2019, het laatste pre-covidjaar.

Voor Curaçao valt op dat in 2005 de financiële dienstverlening, met een bijdrage van 6,1 procent, nog de belangrijkste sector was. Na enkele fluctuaties was deze bijdrage in 2019 nog maar 1,9 procent. De bijdrage van het toerisme is in die periode echter gegroeid, van 3,5 naar 12,1 procent.

Op basis van literatuuronderzoek wisten Dare en Rigaud te vertellen dat toerisme op verschillende manier bijdraagt aan economische groei. Als het goed gaat met het toerisme in een land, dan kan dit een aanjager zijn voor de economie als geheel. Ook heeft het een sterkte positieve invloed op de werkgelegenheid en fungeert toerisme als katalysator voor sociale en economische inclusie. Maar een florerend toerisme, kan ook een keerzijde hebben. Een hoge specialisatie in het toerisme, kan voor een tekort aan goederenhandel zorgen

Ook werd verteld dat het moeilijk is om daadwerkelijk de volledige bijdrage van het toerisme te kunnen meten. Toeristen maken namelijk ook gebruik van services, en kopen ook goederen, die niet specifiek aan toerisme gelinkt zijn.

De twee sprekers vertelden dat niet al het geld dat met toerisme wordt verdiend, ook binnen de grenzen van Curaçao blijft. Als voorbeeld werd genoemd dat buitenlands personeel binnen het toerisme, hun inkomen - of een deel daarvan - overmaakt naar hun gezin in het land van herkomst.

Later, tijdens een paneldiscussie, kwam Hugo Clarinda, adjunct-directeur van de Curaçao Tourist Board (CTB) hier op terug. Hij toonde zich een voorstander van het versoepelen van vergunningsregels, zodat buitenlandse werknemers zonder veel gedoe ook hun gezin kunnen meenemen naar het eiland. Het op Curaçao verdiende inkomen wordt dan ook weer op Curaçao uitgegeven.
Dare en Rigaud stonden ook stil bij de verschillen tussen Curaçao en Sint Maarten. Een daarvan betreft het soort toeristen dat beide eilanden trekken. Zo zouden toeristen op Sint Maarten over het algemeen vooral willen shoppen, en toeristen op Curaçao zouden meer op zoek zijn naar bijzondere ervaringen.

Dat zou te verklaren kunnen zijn door de herkomst van de betreffende toeristen. Volgens de onderzoekers komen de toeristen op Curaçao vooral uit Europa c.q. Nederland, waarbij moet worden benadrukt dat men zich baseert op data tot en met 2019. Sint Maarten heeft volgens het duo weliswaar wat minder verblijfstoeristen, maar ongeveer het dubbele aantal cruisetoeristen ten opzichte van Curaçao.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.