Inflatie leidt tot hogere kosten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Per 1 januari 2024 zijn de prijzen voor een paspoort gewijzigd en door indexering duurder geworden. Kostte een nieuw paspoort in 2023 voor een 18-plusser nog 85,00 gulden, dit is nu 92,00 gulden. Voor minderjarigen is dit bedrag van 48,00 naar 52,00 gulden gegaan. Op de BES-eilanden zijn de prijzen gestegen van 123,49 naar 134,78 dollar (18-plus) en 102,88 naar 112,47 dollar (kinderen).

F05 Paspoorten worden duurder cmykDat blijkt uit een officieel gepubliceerde ‘algemene maatregel van rijksbestuur’ die strekt tot ‘wijziging van het Besluit paspoortgelden’. ,,De tarieven worden met ingang van 1 januari 2024 gecorrigeerd voor de inflatie. Hiernaast worden de tarieven in andere valuta dan de euro gewijzigd in verband met de gehanteerde wisselkoersen, gecombineerd met de voortzetting van een afrondingsmaatregel voor tarieven in Antilliaanse guldens (ANG) en Arubaanse florins (AWG)”, zo wordt in de toelichting uitgelegd.

De (maximum)tarieven bestaan uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit de aan het Rijk verschuldigde kosten voor de productie van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten. De aan het Rijk verschuldigde kosten zijn samengesteld uit de kosten die gemaakt worden voor de productie, personalisatie en distributie van de documenten, de apparaatskosten van het onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat met de zorg voor de reisdocumentenketen is belast en een jaarlijkse opslag om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen, op de zogenoemde egalisatierekening. ,,Deze egalisatierekening maakt het mogelijk om gedurende tien jaar een stabiel prijsniveau te hanteren”, zo wordt nader uitgelegd.
Het tweede deel van de tarieven bestaat uit de rechten (leges) die uitgevende instanties mogen heffen om de uitgifte van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten en bijbehorende dienstverlening te bekostigen.

Bij de vaststelling van nieuwe tarieven worden deze in bepaalde gevallen afgerond. ,,Vanwege de beperkte beschikbaarheid van muntgeld in ANG op Sint Maarten worden de tarieven in deze valuta afgerond op hele bedragen. Omdat de tarieven in ANG en AWG tot op heden gelijk zijn, is net als in voorgaande jaren besloten om ook de tarieven in AWG op gelijke wijze af te ronden. Hiermee blijven de tarieven op Sint Maarten, Aruba en Curaçao aan elkaar gelijk.”

Om de tarieven tussen Sint Maarten, Aruba en Curaçao niet van elkaar te laten afwijken, is er in 2017 in overleg met Sint Maarten, Aruba en Curaçao voor gekozen om de tarieven tot stand te laten komen via de dollarkoers.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.