Chata: Met verplichte fooi daling werkgelegenheid en serviceniveau

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De meningen over een verplichte ‘service charge’ van 12 procent in de horeca, waarvan vakbond Horecaf vindt dat dit in de wet moet worden verankerd, lopen flink uiteen.

servicechargeBelangenorganisatie Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) is tegenstander en voorziet juist negatieve gevolgen. Oppositiepartij MAN is juist een groot voorstander en ziet deze nieuwe wet graag komen. Het PNP-Statenlid Gwendell Mercelina heeft, mede in zijn rol als voorzitter van de Statencommissie Economische Ontwikkeling, nog geen uitgesproken mening. ,,Het is een complex vraagstuk dat grondige overweging en onderzoek vereist”, zo vindt hij.
Na bestudering van het Horecaf-voorstel, waarover deze krant eerder publiceerde, zegt Chata-voorzitter Mimi Luttge een verplichte service charge niet te ondersteunen. ,,Hoewel service charge een bekend concept is op de Amerikaanse markt, is de Europese markt niet bekend met deze manier van prijzen en zal zich hier zeer tegen verzetten”, zo zegt zij.
Maar dit is niet het enige bezwaar dat Chata heeft. Luttge vervolgt: ,,We worden nu al beschouwd als een dure bestemming en een stijging van 12 procent op de prijzen in de horeca zal een aanzienlijk deel van de markt verdrijven. Wij verwachten een verlies aan werkgelegenheid omdat de personeelskosten zullen stijgen terwijl de vraag naar diensten afneemt.”
Mercelina erkent dat er zeker rekening gehouden moet worden met de concurrentiepositie van Curaçao als toeristische bestemming. ,,Het is belangrijk om een balans te vinden tussen het beschermen van de rechten en het inkomen van werknemers en het behouden van een aantrekkelijk toeristisch product”, zo zegt hij.
Volgens Chata pakt het voorstel van de vakbond op geen enkele wijze de genoemde negatieve gevolgen aan. Daarbij is het voor hen ook niet duidelijk aan welke bedrijven precies gevraagd zal worden een service charge te heffen.
Een ander ongewild effect dat Luttge noemt, is dat een wettelijk verplichte service charge juist voor slechtere service zou kunnen zorgen. Volgens de Chata-voorzitter wordt een goede service door gasten beloond door - vaak royale - fooien achter te laten. ,,Het is gebleken dat een verplichte service charge het aantal fooien dat medewerkers ontvangen aanzienlijk vermindert, wat zelfs een negatief effect kan hebben op het serviceniveau”, aldus Luttge.
,,Alle werkgevers hebben een beleid over of fooien welkom zijn en hoe die worden verdeeld. Ook hebben sommige hotels en restaurants al een service charge. Dit beschouwen wij als een besluit dat een bedrijf zelf neemt, op basis van hun serviceconcept en hun verwachtingen binnen de markt”, zo besluit Luttge de visie van Chata op dit gebied.
Een tegengestelde mening heeft MAN-Statenlid Steven Martina, die ook lid is van de door Mercelina voorgezeten commissie Economische Ontwikkeling en in meerdere voormalige kabinetten MEO-minister was.
,,Door het reguleren van de service charge wordt duidelijkheid en transparantie betracht en heeft de werknemer ook meer zekerheid dat het deel van de service charge dat is bestemd voor hem of haar ook daadwerkelijk daar terechtkomt”, zo zegt hij.
En - in tegenstelling tot wat Chata zegt - vervolgt Martina: ,,Ook werkt de service charge als een incentive, waardoor de kwaliteit van dienstverlening positief wordt beïnvloed.”
Het gaat Martina er vooral om dat horecapersoneel krijgt waar het recht op heeft. Hij legt uit: ,,Zoals het nu gebeurt is het juist zo dat het (een service charge, red.) in sommige gevallen bij het personeel terechtkomt en in sommige gevallen niet. De wetgeving en regulering moet er juist voor zorgen dat deze willekeur wordt tegengegaan.
Martina zegt namens de MAN van mening te zijn dat de service charge in een wetgevingstraject geformaliseerd moet worden. ,,Het initiatief tot het komen tot een wetgevingstraject ondersteunen wij en waar mogelijk zullen wij ons ook proactief opstellen.”

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.