Ziekenbestuur accepteert manipulatie minister Silvania niet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Als niemand het durft te zeggen en het gedrag van deze minister blijft accepteren - gedrag dat niet een beetje fout is, maar heel erg fout - dan doe ik het wel en dat zal ik blijven doen.”

F01OPCMC DushiDit zegt ziekenhuisdirecteur Gilbert Martina in gesprek met het Antilliaans Dagblad naar aanleiding van de jongste discussie tussen Gezondheidsminister Javier Silvania (MFK) en de leiding van Curaçao Medical Center (CMC). De bewindsman bleek in zijn wiek geschoten omdat hij (toch) niet is uitgenodigd voor een interne CMC-conferentiebijeenkomst voor personeel.

,,CMC aanvaardt niet langer enig gedrag van minister Silvania dat niet door de beugel kan en een gevaar is voor de ziekenhuiszorg op Curaçao. Een gevaar voor 60.000 eerste poliklinische patiënten; 100.000 herhaalpatiënten; 18.000 spoedeisende hulp-patiënten; 19.000 opnames; 6.000 operaties; 800 hartkatheterisaties; en 70.000 hemodialyse-sessies gemiddeld per jaar. Dit is inclusief de patiënten van de BES-eilanden en van Sint Maarten.”

Martina legt uit wat er is gebeurd: ,,Een medewerker heeft de minister gevraagd een interne conferentie bij te wonen over een onderwerp dat de minister niet aangaat en zijn aanwezigheid op geen enkele manier rechtvaardigt; deze medewerker wist eenvoudigweg niet beter en de minister heeft niet de volwassenheid om de CMC-directie eerst te vragen of de uitnodiging inderdaad wel of niet voor hem bedoeld is.”

Volgens de ceo van het ziekenhuis heeft Silvania de uitnodiging direct aangenomen omdat de conferentie hem een platform van veel verplegers en verpleegsters zou bieden om de populaire politicus uit te hangen.
Het thema van de conferentie luidt ‘Professional Care with Compassion’. ,,Iemand die in mei van dit jaar de uitspraak heeft gedaan van ‘Ik ga met jullie een oorlog aan tot aan de dood, als jullie niet doen wat ik zeg’, is een persoon die ik nooit en te nimmer een platform zou bieden bij geen enkele instelling om over compassie te spreken.”

De algemeen directeur van het ziekenhuis stelt hardop de vraag: ,,Als u voor uw medewerkers een lezing wilt organiseren over compassie, wie zou u daarvoor uitnodigen als dat zou kunnen: Donald Trump of Barack Obama? Ik kies voor Obama. En daarom hebben wij een brief gestuurd aan de minister om hem duidelijk te maken dat het platform van de VAR (Verpleegkundig Advies Raad) géén platform is dat geschikt is voor de aanwezigheid van een politiek bestuurder. Als directie zouden wij een verkeerd voorbeeld en signaal afgeven aan ons personeel.”

In dit verband haalt Martina een spreuk aan die volgens hem veelzeggend is in deze en een bedreiging vormt voor alle gemeenschappen in de wereld: ‘Intelligence without consciousness is a menace to society. ,,Minister Silvania vormt een bedreiging voor de Curaçaose gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder het enige algemene ziekenhuis van Curaçao. De bedreiging van ‘oorlog tot aan de dood’ van eerder dit jaar is duidelijk merkbaar in de praktijk: er wordt gesproken met alle overige besturen van gezondheidzorginstanties, behalve met het bestuur van CMC”, zegt de ceo van het CMC. Hij weet dat velen het denken, maar - nog - niet zeggen. Hij zegt het wel. Onder meer ook voor Radio MAS.

Martina vindt dat het wangedrag van Silvania aan de kaak moet worden gesteld; althans gepareerd. ,,Ta basta awor! Het is genoeg geweest.”

 

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.