Daal over meerwaarde Willemstad op Werelderfgoedlijst

Van onze redactie
Willemstad - Toerismedeskundige Dino Daal benadrukt ‘de blijvende connectie tussen toerisme en Willemstad, een Unesco Werelderfgoedstad sinds 1997.
In zijn presentatie voor Invest in Willemstad afgelopen week benadrukte Daal de veelzijdige link tussen toerisme en de Unesco-aanduiding en pleitte voor een uitgebreide analyse van de duurzame impact, met de nadruk op economische, culturele, sociale en milieudimensies. Daarmee reageert hij op de vraag die minister Charles Cooper (MFK) opwierp over wat nu eigenlijk de meerwaarde is van de werelderfgoedstatus.

F05 OPUnesco aanduiding beter benuttenDaal drong er bij de aanwezigen op aan om een bijgewerkte post-Covid-19-versie van de studie uit 2018 door Rob van den Bergh te produceren voor meer realistische cijfers. Hoewel hij de studie prijst, is hij van mening dat in een tijdperk van duurzame ontwikkeling meer elementen/componenten moeten worden toegevoegd voor deze herziene versie om verantwoord de ‘toegevoegde waarde van Willemstad’ op de Unesco Werelderfgoedlijst te kunnen beoordelen.
Hij benadrukt ook het belang van een regeneratieve strategie, waarbij gemeenschapsdeelname en het behoud van culturele en natuurlijke activa worden betrokken om de aantrekkingskracht van de binnenstad te behouden.

Enkele van de belangrijke punten die Daal samenvat en uitwerkt, omvatten zaken als toename van economische impact/voetafdruk; werkgelegenheidskansen; infrastructuurinvestering; onroerend goed en vastgoedwaarden; publieke en private financiering; erfgoed gerelateerde bedrijven; behoud van cultuur en creatieve industrieën; onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden; gemeenschapsdeelname, betrokkenheid en welzijn; monitoring en evaluatie; regeneratieve ontwerpprincipes; aanpassing aan klimaatverandering; en digitale documentatie en technologie.

Daal geeft toe dat het uitvoeren van een uitgebreide duurzame impactbeoordeling van deze omvang samenwerking vereist tussen publieke en private belanghebbenden, waaronder het ministerie van Ruimtelijke Planning (VVRP), het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), van Financiën, van Onderwijs, toeristenbureau CTB (Curaçao Tourist Board), University of Curaçao (UoC), en winkeliersverenigingen DMO/SKO, Monumentenzorg, Stadsherstel, Monumentenfonds en andere relevante particuliere partners.

Hij concludeert dat door deze strategieën te integreren, Curaçao een holistische en regeneratieve benadering kan ontwikkelen voor het behoud van het Unesco Werelderfgoed, waardoor de culturele, sociale en natuurlijke activa ook voor toekomstige generaties profijt opleveren. Daal herhaalde tijdens de summit het gevoel onder experts dat behoud niet mag leiden tot de conclusie dat Willemstad een museum wordt, maar eerder dat behoud een middel is tot ontwikkeling.
Daal was tot enkele jaren terug werkzaam bij CTB. Tegenwoordig is hij parttime verbonden aan de UoC in verband met het ‘International Hospitality & Tourism Mangement’ programma.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.