GMN: Geld werd gebruikt voor ‘mislukt’ wellness-project

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het geld dat bestemd was voor de bouw van woningen voor personen met een matige verstandelijke beperking, een gezinsvervangend tehuis voor Totolika, is door de voorgaande minister van GMN, Suzy Camelia-Römer, gebruikt voor haar wellness-project ‘dat geen enkele tastbare bijdrage heeft opgeleverd voor onze samenleving’.

totolikaDat stelt de huidige GMN-minister, Javier Silvania (MFK). ,,Ik betreur deze gang van zaken en heb gelden beschikbaar gesteld om de bouw van een gezinsvervangend tehuis te realiseren”, aldus de minister.
Hij gaat van start met een bouwproject van vijf gelijkvloerse woningen en een overdekte met een totale oppervlakte van circa 1.805 vierkante meter, bestemd dus voor personen met een matige verstandelijke beperking. ,,Na onderzoek en afweging van verschillende opties is gekozen en besloten tot nieuwbouw van deze vijf woningen in de omgeving van Zapateer. Hier is een totaalbedrag van 5,6 miljoen gulden gemoeid. De operationele (exploitatie) lasten zullen uit het Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ)-fonds bekostigd worden”, zo wordt bekendgemaakt.
,,Mensen met een matig verstandelijke beperking hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, behoeften, mogelijkheden, talenten en toekomstdromen. Deze beperking kan zichtbaar zijn, maar ook vaak onzichtbaar blijven. Deze personen hebben een beperkt intellectueel functioneringsniveau, wat invloed heeft op het begrip, het leren en de toepassing van nieuwe informatie in het dagelijks leven. Het kan zich uiten in moeite met het begrijpen van complexe concepten, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het zelfstandig uitvoeren van taken. Over het algemeen is er daarom meer ondersteuning nodig in het dagelijks leven, zoals hulp bij zelfzorg, wonen, werken en sociale interacties”, zo wordt nader uitgelegd. Een gezinsvervangend tehuis biedt voor dit soort mensen die niet zelfstandig kunnen wonen en voortdurende zorg en ondersteuning nodig hebben de nodige houvast en begeleiding.
GMN: ,,Met de realisatie van het Gezinsvervangend Tehuis Totolika springt de regering in de bres voor deze specifieke groep. De urgentie voor de bouw van deze woningen is hoog om verschillende redenen: 1. Er is op dit moment onvoldoende huisvestingscapaciteit voor deze groep; 2. Het is een fundamenteel recht dat mensen met een matig verstandelijke beperkingen die de kans moeten krijgen om volledig deel te nemen aan de samenleving en zoveel mogelijk een normaal leven te leiden; 3. Er zijn echter diverse zorgbehoeften, variërend van minimale ondersteuning tot intensieve zorg en begeleiding; 4. Zij lopen een groter risico op isolatie en eenzaamheid en tot slot; 5. Passende huisvesting kan bijdragen aan de kwaliteit van leven en het algemene welzijn van deze groep verbeteren.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.