Rector magnificus: Jaarlijks 7 miljoen tekort op begroting

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Jaarlijks heeft de University of Curaçao (UoC) een tekort van circa 7 miljoen gulden op de begroting. Dat heeft de rector magnificus (RM), Francis de Lanoy in de Staten gisteren naar voren gebracht.

uoc,,De consequentie hiervan is dat uit de pot van operationele kosten en de accreditatie voor de universiteit geld gebruikt wordt. En de accreditatie van onze programma’s is heel belangrijk”, aldus de RM. ,,Onze visie is om de UoC te profileren als een gerespecteerd en innovatief kenniscentrum, met als doel een houdbare ontwikkeling voor het land Curaçao te realiseren. De UoC biedt academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap van Curaçao”, zo vervolgt De Lanoy, in zijn openingswoorden, aan het begin van de centrale commissievergadering. De bijeenkomst is een hervatting van een eerdere bijeenkomst, die was geschorst op 28 augustus 2023. Als enige agendapunt van de Statenvergadering staat: ‘Financiële kwesties en lokale en internationale ontwikkelingen, die een impact hebben op het functioneren van de universiteit’.
,,We hebben berekeningen gemaakt voor de indexering die we nu zouden moeten betalen aan de medewerkers. Hiermee zou een bedrag van 1,8 miljoen gulden gemoeid zijn. We hebben de raad van toezicht hierover benaderd en dit aangekaart bij de Onderwijsminister. Aan de hand van de reactie van de minister, zal ik het UoC-personeel informeren. We zijn in afwachting. De indexering is niet opgenomen in de subsidie die we krijgen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.” De indexering die de regering in december 2023 gaat uitkeren, geldt alleen voor ambtenaren en bijzondere schoolbesturen. De UoC valt daar niet onder.
Een ander probleem is dat de UoC bepaalde vacatures niet kan invullen, door gebrek aan financiële middelen. Hierdoor is het werken bij de universiteit niet zo lucratief, zegt de rector magnificus.
Direct na de eerste stellingen van de RM, is er een interruptie door parlementariër Zita Jesus-Leito (PAR), die vragen heeft over de verstandhouding tussen de minister van OWCS, Sithree van Heydoorn (MFK), en De Lanoy. Het Statenlid vraagt zich af of het contact wel goed is. Dit gezien het feit dat de rector zelf aangeeft, dat een functionaris van het ministerie de zaken van de UoC waarneemt, in plaats van de Onderwijsminister zelf. Maar, zo stelt De Lanoy gerust: ,,Wanneer er een issue is, dan stuur ik een WhatsApp naar de minister, waarop hij reageert, en dan ga ik bij hem langs voor een gesprek. Maar ik moet toegeven dat er nog onvoldoende aandacht is voor de wetenschappelijke aspecten en onderzoek binnen de UoC. We hebben de minister eerder hierover aangesproken en kenbaar gemaakt dat in de begroting van 2024, meer geld beschikbaar gesteld moet worden.”
Overigens blijkt uit de voordracht van De Lanoy dat hij van mening is dat Curaçao moet komen tot een ‘dekolonisatie’ van het onderwijs waarbij een algehele hervorming dient plaats te vinden. Hij legt uit: ,,We hebben te maken met een onderwijssysteem dat niet meer relevant is in het primaire en secundaire onderwijs. Er moet inhoud geven worden aan het onderwijs op Curaçao, op basis van wat wij daadwerkelijk nodig hebben voor onze samenleving.”
Parlementariër Ana-Maria Pauletta (PAR) wil van de RM weten hoeveel geld begroot is voor de UoC in 2024. ,,In de meerjarenbegroting werd vorig jaar 15 miljoen gulden voor de UoC opgenomen. Het is onbekend wat we komend jaar krijgen. Voor 2024 heeft de universiteit bij de regering een begroting ingediend van 20 miljoen gulden, 16 miljoen voor operationele kosten en 4 miljoen voor investeringen en onderhoud”, aldus De Lanoy.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.