Dochter Hushang Ansary jarenlang gevreesd alles kwijt te raken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nina Ansary, de dochter van Hushang Ansary, heeft gevreesd dat ze in haar woonplaats Californië ‘werkelijk álles, waaronder het huis waarin zij met haar gezin woont, kwijt te raken’. De CBCS heeft, in de Ennia-zaak, jarenlang Nina Ansary voor een miljard willen ‘opknopen’.

F02 CBCS wilde Nina opknopen cmykDat is vorige week door haar advocaten Roderik van Hees, Rogier van den Heuvel en Niels Blokland, naar voren gebracht tijdens de rectificatiezaak. Nina Ansary eist rectificatie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) om zo haar naam te zuiveren. In een reactie van Van Hees namens zijn cliënt schrijft hij: ,,Zoals namens Nina Ansary vorige week maandag is betoogd, vindt zij het heel erg belangrijk dat haar naam wordt gezuiverd.

Het is onbegrijpelijk dat CBCS, ondanks het duidelijke vonnis van het Hof, maar niet wil toegeven dat zij ernaast heeft gezeten wat betreft de aan Nina Ansary gemaakte verwijten. Vorige week maandag hebben de advocaten van CBCS nog aangevoerd dat aan Ennia schade is toegebracht ‘onder het toeziend oog van Nina Ansary als commissaris’, terwijl het Hof juist heeft beslist dat Nina Ansary niet kan worden verweten dat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden, en daarnaast tot het oordeel is gekomen dat zij ook niet anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ennia of haar polishouders. Nina Ansary meent dan ook dat CBCS haar persberichten moet rectificeren. De rechter heeft tijdens de zitting een rectificatietekst voorgesteld, maar dat heeft niet tot overeenstemming geleid. Nina Ansary wacht dus nu het vonnis af.”

Dat zij vreesde voor haar onderkomen in California komt voort uit de veroordeling van Nina Ansary in eerste aanleg tot betaling van bijna 1 miljard gulden. Daarna startte onder leiding van de CBCS een erkenningsprocedure in Californië, de woonplaats van Nina Ansary. Een dergelijke procedure houdt in dat een schuldvordering die in een lidstaat is gegeven, erkend wordt en ten uitvoer wordt gebracht in een ander land. Hierdoor vreesde Nina Ansary dus dat ze alles zou kwijtraken.

,,Gelet op deze agressieve bejegening door CBCS voelde Nina Ansary zich genoodzaakt om zelf een procedure te starten”, zo wordt in het pleidooi aangevoerd. In oktober 2022 heeft Nina Ansary de Californische rechter ervan weten te overtuigen het hoger beroep op Curaçao af te wachten alvorens te beslissen op het erkenningsverzoek. Bijna een jaar later, in september 2023, heeft het Hof in een tussenvonnis beslist dat de vorderingen gebaseerd op aansprakelijkheid en onbehoorlijke taakvervulling van Nina Ansary zullen worden afgewezen. En dus oordelen haar advocaten: ,,Dat betekent dat nu al vaststaat dat het vonnis in eerste aanleg wordt vernietigd, en dat, in monetaire zin, 97 procent van de veroordeling sowieso geen stand zal houden. En de resterende 3 procent mogelijk evenmin, maar daarover wordt het processuele debat voortgezet.” En drie weken geleden heeft Ennia c.s. ingestemd met beëindiging van de erkenningsprocedure in Californië.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.