Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft in verband met het forensisch rapport van Deloitte Nederland inzake de Girobank een voorstel gedaan aan de minister van Financiën om de Staten van Curaçao inzage te geven in het integraal onderzoeksrapport.

CENTRALE BANK CBCS DUSHIDit schrijft CBCS-president Richard Doornbosch aan het Curaçaose parlement; specifiek gericht aan de griffier van de Staten.

Bovenaan de brief staat overigens ‘Strikt confidentieel’. Zoveel ‘confidentieels’ staat er echter niet in. Verwezen wordt naar een schrijven van alweer twee maanden terug, waarin de Staten de CBCS heeft benaderd - naar aanleiding van de openbare vergadering van het parlement op 11 september 2023 over Girobank - met het verzoek om kennis te kunnen nemen van het integraal rapport van Deloitte Nederland.

De 21 Statenleden beschikken al wel over de samenvatting van het Deloitte-onderzoeksrapport; die had de minister van Financiën op 27 juli aan de volksvertegenwoordiging toegezonden.

Doornbosch geeft de Staten, bijna negen weken later, geen rechtstreeks antwoord, maar zegt een voorstel te hebben voorgelegd aan de minister. Het is volgens de CBCS-president nu aan de bewindsman om de Staten van dit voorstel te informeren. Hij gaat niet in op hoe dat voorstel om inzage te geven eruitziet.

Eind juli berichtte de Centrale Bank op dat moment recentelijk het onderzoeksrapport over de Girobank te hebben ontvangen en deze met de minister van Financiën van Curaçao, Javier Silvania (MFK), te hebben gedeeld. In het rapport zijn alle feiten voorafgaand en tijdens de noodregeling van Girobank (eind 2013, red.) in kaart gebracht.

Het onafhankelijk onderzoeksrapport is opgesteld door Deloitte Forensic & Dispute Services Nederland in opdracht van de CBCS en het Land Curaçao. Deloitte kreeg in oktober 2020 de opdracht ‘onderzoek te verrichten naar de gang van zaken bij Girobank voorafgaand aan en tijdens de noodregeling, waaronder ook de periode in aanloop naar en rondom de bankrun’.

De Centrale Bank liet in juli weten dat ‘het rapport van feitelijke bevindingen geen conclusies of kwalificaties over het handelen van betrokkenen bevat’. ,,Voor de CBCS is het echter belangrijk dat de feiten zorgvuldig in kaart zijn gebracht en dat de CBCS hier lering uit kan en moet trekken”, zo voegde de Centrale Bank er op dat moment aan toe.

Het Antilliaans Dagblad berichtte nadien inhoudelijk aan de hand van de door Silvania aan de Staten verstrekte samenvatting.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.