CMC reageert op Inspectie Volksgezondheid

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De raad van bestuur van het Curaçao Medical Center (CMC) heeft - weliswaar later dan waarnemend Inspecteur-Generaal voor de Volksgezondheid Sirving Keli in diens brief van 4 augustus had gevraagd - alsnog gereageerd op de vragen van de Inspectie. Die vragen gingen over de (on)mogelijkheid voor patiënten om een afspraak te maken voor een consult of radiologisch onderzoek en over de waarheidsgetrouwe registratie van wachtlijsten.

F05 CMC dushi maart 2023 3In een schriftelijke reactie aan Keli, ontkent het CMC-bestuur dat het voor patiënten onmogelijk zou zijn om een afspraak voor een consult of radiologisch onderzoek in te plannen voor een datum in 2024. ,,CMC hanteert een open agenda van minimaal één jaar. Enkele afdelingen hanteren zelfs een programmatermijn van twee jaar. De automatische verlenging wordt wekelijks door de taakserver gedraaid.”

Een andere vraag die Keli had gesteld, is of het klopt dat patiënten geen afspraak kunnen maken op een afdeling waarvan de medisch specialist zijn of haar vertrek heeft aangekondigd. Het antwoord hierop, en de ernst van de situatie, is sterk afhankelijk per afdeling. ,,Voor de meeste afdelingen geldt dat er meteen een afspraak kan worden gepland”, zo zegt de ziekenhuisdirectie. Echter, op een aantal afdelingen moet men langer wachten.

,,Bijvoorbeeld bij de afdeling Oogheelkunde geldt op dit moment maart - juni 2024 als toegangstijd. Ook Anesthesie en Pijnpoli kunnen een langere toegangstijd hebben. De Pijnpoli is één keer per maand open. Vanwege tekort aan anesthesisten moeten de afspraken soms worden afgezegd”, is in de brief te lezen.

Ook is er een probleem op de polikliniek Orthopedie, waar een specialist gaat vertrekken. Momenteel wachten 49 patiënten op het überhaupt kunnen maken van een afspraak. ,,Bekeken wordt of deze over de overgebleven orthopeden verdeeld kunnen worden. Dat zal niet voor alle patiënten mogelijk zijn, gezien de specifieke specialisatie van de vertrekkende specialist”, aldus het CMC-bestuur.

Andere afdelingen die - wegens een tekort aan specialisten en arts-assistenten - met uitdagingen te kampen heeft, zijn Neurologie en Neurochirurgie. Door deze tekorten werd er iedere zes weken een rooster voor de Neuro-poli gemaakt. Inmiddels zou deze manier van roosteren niet meer nodig zijn en kunnen afspraken ook op een langere termijn worden ingepland.

In reactie op de laatste vraag van Keli - over de wachtlijsten die in werkelijkheid langer zouden zijn, omdat patiënten die (nog) geen afspraak kunnen maken, niet zouden worden opgenomen op de wachtlijst - zegt het CMC dat dit niet het geval is. Ter illustratie staat er een overzicht in de brief met de wachttijd per type radiologisch onderzoek. Op een mammografie moet men, met 5 weken, het langst wachten. Maar voor een stereotaxie geldt geen wachttijd en er zijn ook onderzoeken die op de dag van de aanvraag direct kunnen worden uitgevoerd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.