BZK: Snel besluit om armoedeval te voorkomen én meer te moeten betalen voor de lening

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Als implementatiedatum voor het Ennia-reddingsplan geldt 1 januari 2024 (over drie maanden dus), maar éérst moeten Curaçao, Sint Maarten, Centrale Bank CBCS en Nederland het op zeer korte termijn nog eens worden over de ‘bindende term sheets’ voor de kapitaalinjectie.

enniadushiHet gaat daarbij voornamelijk om ‘de vorm van de financiering en aflossing’ alsook de ‘hoogte van de rente’ voor de Ennia-lening van vooralsnog 1,2 miljard gulden (600 miljoen euro). Ondanks verwarrende berichten daarover vanuit politiek Philipsburg, als zou de deadline zijn verschoven (de Sint Maartense minister van Financiën spreekt over ‘the recently extended date of October 15 2023’), geeft Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag aan dat de afspraken ongewijzigd zijn: ,,De deadline om tot een akkoord te komen voor de lagere rente voor de herfinanciering van de covidleningen is nog steeds 30 september. De leningen lopen immers op 10 oktober af. Nederland is bereid de landen te helpen met de Ennia-problematiek om te voorkomen dat 30.000 gezinnen in armoede vallen. Sint Maarten is daarbij afhankelijk van een akkoord van Curaçao. Dus ook voor Sint Maarten is het van groot belang dat Curaçao snel besluit wat ze gaan doen om de armoedeval van bijna een vijfde van de inwoners te voorkomen én meer te moeten betalen voor de lening.”
Dit zegt de woordvoerder van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties desgevraagd tegen het Antilliaans Dagblad. Kortom, 30 september (morgen) is nog steeds van toepassing, ondanks de schriftelijke verklaring van de minister van Financiën van Sint Maarten daarover: ,,The Government’s intentions are clear: the refinancing offer (het aanbod van Nederland inzake de herfinanciering van de coronaleningen, red.) hinges on the resolution of the Ennia situation, with term sheets requiring all parties’ signatures before the recently extended date of October 15 2023. These agreements remain subject to parliamentary approval.”
Het is überhaupt opvallend dat deze informatie uit Philipsburg komt, van het kabinet-Jacobs gericht aan het parlement van Sint Maarten. Want de regering-Pisas (MFK/PNP) in Willemstad communiceert niet of nauwelijks; noch richting publiek/media, noch richting de Staten van Curaçao. Premier Gilmar Pisas (MFK) liet het Curaçaose parlement onlangs zelfs weten niet op een uitnodiging vanuit de Staten in te (willen) gaan.
De minister-president van Curaçao spreekt van een afgesproken ‘mediastilte’. Ten eerste is die afspraak niet met de media gemaakt. Ten tweede valt op dat de Nederlandse staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties op gezette tijden wél informatie verstrekt (aan Tweede Kamer en pers). En ook de Financiënminister van Sint Maarten, Ardwell Irion, informeert het parlement en de lokale media uitvoerig.
Dat deed de minister in Philipsburg met ‘Ministry of Finance Outlines Ongoing Ennia Situation and Proposed Solutions’. En Irion doet dat in verband met het Ennia-dossier niet voor het eerst: ,,This update comes in response to previous communications to Parliament from the Minister of Finance, including letters dated August 28, 2023, and September 11, 2023, as well as the Prime Minister's presentation to the Committee of General Affairs on September 13, 2023.”
Op Sint Maarten is dus geen sprake van een ‘mediastilte’. De bewindsman van Financiën van Sint Maarten betrekt de gekozen volksvertegenwoordigers nadrukkelijk bij het proces en stelt zelfs expliciet dat definitieve instemming afhankelijk is van de goedkeuring door de Staten. Op Curaçao daarentegen tast het parlement in het duister en zijn Statenleden veelal afhankelijk van wat ze erover in de krant lezen.
Intussen tikt de klok door. In het Hoofdlijnenakkoord staat dat partijen (Curaçao, Sint Maarten en Centrale Bank CBCS) en Nederland ‘tot 30 september 2023 de tijd hebben’ om tot bindende afspraken te komen voor de kapitaalinjectie en de lening. Zo geformuleerd is dat vandaag 29 september.
Maar elders in hetzelfde document wordt gesteld ‘uiterlijk 30 september 2023’ voor de ondertekening van de bindende term sheets. In dat geval telt ook de zaterdag nog mee. Maar óók staat er ‘uiterlijk op 30 september 2023 of een door CBCS in redelijkheid vast te stellen latere datum’ omtrent overeenstemming over de lening en ter zake bindende termsheets.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.