BPD-minister: CBS werkt wel aan ‘Data Warehouse’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao beschikt op dit moment niet over de nodige middelen, capaciteit of budget om een alomvattend Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie, AI)-beleid en -infrastructuur te ontwikkelen. In plaats daarvan heeft de overheid ervoor gekozen om beperkte middelen te gebruiken om de IT-basisinfrastructuur te verbeteren. Ook werkt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan het opzetten van een ‘Data Warehouse’ waarin gegevens (anoniem) van alle instanties in de gemeenschap kunnen worden verzameld en gecentraliseerd. ,,In de toekomst zou dit ‘Data Warehouse’ kunnen dienen als een basis voor informatie voor allerlei toepassingen die met AI werken”, antwoordt de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) op Statenvragen van Rennox Calmes (TpK).

F01 AI beleid regering nog niet cmykDaarnaast heeft het ministerie van BPD recentelijk een conceptverdrag van de Europese Raad ontvangen, waarin beginselen en basisregels voor verantwoord gebruik van AI worden geformuleerd in overeenstemming met mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. De Europese Raad is de instelling van de Europese Unie (EU) die de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU bepaalt. ,,Het is de verwachting dat het definitieve verdrag eind 2023 gereed zal zijn. De Curaçaose overheid zal rekening moeten houden met dit verdrag bij toekomstige aanpassingen van de wetgeving voor de implementatie en het gebruik van AI”, aldus Martina.

AI heeft ook nadelen
De minister van BPD ziet wel de voordelen van AI voor de overheid, maar zeker ook de nadelen en uitdagingen. Zo kunnen de openbare diensten geoptimaliseerd worden, zoals gezondheidszorg, verkeer en criminaliteitsbestrijding. En kunnen met behulp van AI slimme sensoren geïmplementeerd, geavanceerde data-analyses uitgevoerd en geautomatiseerde systemen gebruikt worden waarmee de efficiëntie en kwaliteit van de diensten die aan de burgers worden geboden verbeteren. Ook kan AI de regering ondersteunen bij strategische besluitvorming. ,,Met geavanceerde analytische capaciteiten kan AI grote hoeveelheden gegevens analyseren, trends identificeren en essentiële informatie verstrekken voor beslissingen met betrekking tot management, economie, milieu en andere strategische gebieden”, zo weet de minister.

Nadelig is dat goed gelet moet worden op privacy en gegevensbeveiliging. Hiervoor moet de overheid de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en goede regelgeving ontwikkelen. En om ervoor te zorgen dat alle burgers en instanties in staat zijn om goede beslissingen te nemen moet ook gelet worden op de mate van beïnvloeding of manipulatie door AI-systemen. Om dit alles te ondervangen is Curaçao afhankelijk van externe technologische kennis. ,,Voor de implementatie van AI op overheidsniveau kan het nodig zijn om externe technologie te raadplegen en aan te schaffen. Dit kan leiden tot afhankelijkheid en extra kosten voor de overheid van Curaçao”, zo antwoordt de minister.

Verder is hij bang voor het ontstaan van een digitale kloof: ,,Met de integratie van AI kan de digitale kloof tussen degenen die toegang hebben tot technologische kennis en degenen die dat niet hebben, worden vergroot. De overheid moet ervoor zorgen dat er geen digitale uitsluiting is en dat alle sectoren van de samenleving gelijke kansen hebben om te profiteren van AI-technologie. Er zal dus ook meer moeten worden geïnvesteerd in onderwijs en capaciteitsopbouw om de ontwikkeling en het gebruik van AI door ambtenaren en de algemene bevolking te bevorderen.”

Kortom: ,,Het opbouwen van goede gegevensbronnen en het ontwikkelen van de benodigde expertise zijn cruciaal voordat AI volledig kan worden geïntegreerd in de overheid en de gemeenschap. Op de lange termijn kan Curaçao overwegen om samen te werken met internationale partners of organisaties om toegang te krijgen tot expertise en middelen op het gebied van AI. Dit zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van een gestructureerd en effectief AI-beleid dat de behoeften van de samenleving en de overheid van Curaçao ondersteunt.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.