Van Huffelen: Lening voor Ennia niet ten koste van inwoners Curaçao

Van onze correspondent
Den Haag - De sfeer tussen de regering van Aruba en demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties wordt er niet beter op. Dat bleek tijdens het persmoment van de staatssecretaris ter gelegenheid van Prinsjesdag.

prinsjesdagAls Aruba tegen een hogere rente de coronaleningen moet herfinancieren is dat zonde van het geld, zegt de Nederlandse bewindsvrouw.
Vooral de beschuldigingen van premier Evelyn Wever-Croes (MEP) dat Nederland ervan profiteert als Aruba een hogere rente moet betalen en dat de staatssecretaris de Tweede Kamer verkeerd zou hebben geïnformeerd, lijken Van Huffelen in het verkeerde keelgat te zijn geschoten. Later deze week ontmoeten beide bewindslieden elkaar bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Als Aruba zich blijft verzetten tegen de Rijkswet Aruba financieel toezicht (RAft) dan zal bij de herfinanciering een rente worden gerekend van tussen 6 en 8 procent. Als de RAft wel wordt geaccepteerd zal dat ongeveer 3,1 procent zijn. Volgens Wever-Croes verdient Nederland met de hogere rente miljoenen ten koste van Aruba.
,,Nederland wil graag een laag percentage rekenen, maar daar zijn voorwaarden aan verbonden. Zonder die voorwaarden loopt Nederland extra risico en dat heeft een prijs”, zegt Van Huffelen. De hogere rente is overigens dezelfde rente die Aruba op de kapitaalmarkt zal krijgen, voegde ze er gisteren aan toe.
Dat zal Aruba inderdaad tientallen miljoenen florins per jaar schelen, erkent de staatssecretaris, maar profiteren wil Nederland allerminst. ,,Dat geld kan beter besteed worden aan infrastructuur of andere goede dingen voor de bevolking. Dat is pijnlijk op dit niveau. Ik hoop dat de Arubanen nog een keer goed kijken hoe te komen tot goede afspraken. Het is zonde van het geld. Het is geen moeilijke keuze.”

Redding Ennia
Van Huffelen herhaalt nog eens dat de redding van Ennia met een kapitaalinjectie van 1,2 miljard gulden nodig is om de pensioenen te garanderen op Curaçao en Sint Maarten. ,,De lening is nodig om de schade te beperken.” Ze benadrukt dat dit niet ten koste zal gaan van de bevolking: ,,Niet van de inwoners van Nederland en niet van Curaçao.” Want het idee is dat Ennia weer rendabel wordt en zo het geld voor de lening terugverdient. Bovendien is er hoop op het terugvorderen van veel geld op Ennia-eigenaar Hushang Ansary, zei ze gisteren ook.
@tekst:In de begroting Koninkrijksrelaties voor 2024 gaat veel aandacht naar de Landspakketten en de daarmee samenhangende hervormingen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. ,,Het stimuleren van de economie, infrastructuur, onderwijs, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid”, noemt Van Huffelen tegenover de pers als winstpunten. Door hervormingen in het overheidsapparaat zullen er meer inkomsten komen.
Nederland blijft dat ondersteunen. In de Onderlinge Regeling is hiervoor 35 miljoen euro per jaar opgenomen tot en met 2027. Daarvan is 6,5 miljoen voor apparaatskosten voor de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO), die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) valt.
In de toelichting op de begroting worden ook andere bekende punten genoemd. Dat zijn onder andere de versterking van het grenstoezicht, uitbreiding van de duurzame ondermijningsaanpak en investeringen in de justitiële keten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).