Minister van Onderwijs waarschuwt voor achterstanden bij leerlingen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Om de extreme warmte op scholen structureel tegen te gaan heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK) gisteren in een persconferentie aangekondigd 1 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de aanschaf van airco’s, ventilatoren en jugs. Dit geld wordt onder de acht schoolbesturen verdeeld.

F01 PC Hitte op scholen 2Voor nu is als onmiddellijke maatregel besloten dat scholen gedurende de komende twee weken om 12.00 uur sluiten, terwijl het voortgezet onderwijs om 12.30 uur sluit.

De minister heeft hierbij wel stilgestaan bij achterstanden die leerlingen op kunnen lopen en dat de Covid-19-pandemie ook al tot leerachterstanden heeft geleid. Hij vraagt zich af hoe deze achterstanden ingehaald kunnen worden als de lesuren nu verder worden ingekort. Hij benadrukt het belang van het niet benadelen van de kinderen en het zorgen voor het welzijn van leraren.

Van Heydoorn heeft het belang benadrukt van het nemen van voorzorgsmaatregelen om de gezondheid en het welzijn van leerlingen en docenten te waarborgen. Wel geeft de bewindsman aan dat niet alleen het onderwijs last heeft van de warmte en dat opgepast moet worden dat een precedent geschapen wordt voor andere sectoren.

De minister presenteerde enkele oplossingen voor de problemen die veroorzaakt worden door de hitte op scholen.
De minister is zich bewust van het probleem van werkende ouders die hun kinderen vroeger moeten ophalen van school. En daarom benadrukt hij dat de schoolbesturen verantwoordelijk blijven voor kinderen die niet direct worden opgehaald.

Een bijkomend probleem is de klacht van naschoolse opvang en andere educatieve instellingen, dat er te veel huiswerk is voor leerlingen die dit niet kunnen voltooien. Voor de langere termijn zijn met de Meteorologische Dienst Curaçao (Meteo) afspraken gemaakt volgens de geldende richtlijnen.

Waar het gaat om het plaatsen van airco’s heeft Van Heydoorn aangegeven dat de uitdagingen groot zijn. ,,Veel scholen hebben dringend onderhoud nodig en hebben geen airconditioning. De kosten voor het installeren van airco’s kunnen hoog oplopen, vooral omdat de isolatie van lokalen vaak niet in orde is. Hoewel sommige scholen al over airco’s beschikken, geldt dit niet voor allemaal”, aldus de minister. ,,Daarnaast zal Aqualectra alle scholen inventariseren om de plaatsing van airco’s mogelijk te maken. Na afloop van dit project zal een begroting worden opgesteld om de kosten van het voorzien van alle scholen van airco te bepalen. Ook de maandelijkse elektriciteitskosten zullen worden geanalyseerd.” De minister benadrukt verder het belang van het voortzetten van het zonnepanelenproject om duurzame energie te gebruiken. Tot slot zegt Van Heydoorn dat alle genomen beslissingen zorgvuldig zijn afgewogen en gericht op het waarborgen van de gezondheid en de toekomst van de kinderen van Curaçao.

Sector Directeur Onderwijs Wladimir Kleinmoedig voegt eraan toe dat de maatregelen van de minister het begin zijn van een integraal traject om de uitdagingen aan te pakken. Hij benadrukt het belang van het welzijn van leerlingen en docenten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.