Bekend als ‘spookwerknemer’ Ennia/Ansary

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Evan Tromp, dezelfde die voor Ennia/Ansary werkte en die in het vonnis wordt vermeld als een van de ‘spookmedewerkers’, is in de Verenigde Staten aangeklaagd door Justitie.

F00IMF Ennia DUSHIDat blijkt uit een gerechtelijk document met daarop een stempel van 23 augustus 2022. Hoe de zaak er momenteel voorstaat is onbekend. Tromp wordt door de Amerikaanse autoriteiten in verband gebracht met dubieuze financiële transacties met onder meer ‘bitcoins’, ‘cryptocurrency’ en ‘Ponzi scheme’ (piramidesysteem; een misleidende handelspraktijk), waarbij inleggers een hoog rendement werd beloofd zonder dit waar te maken.

De aanklacht vermeldt Tromp met naam en toenaam, maar ook met zijn vennootschappen: Quanta Capital bv op Curaçao alsmede Operational and Financial Advisory LCC en Quanta Nominee LCC in Florida. Tromp, die woonachtig is in Southern District of Florida, is directeur van de Curaçaose bv en ook nauw betrokken bij de LCC’s.

Volgens de VS-aanklager hebben de beschuldigingen betrekking op de periode 2017 tot en met 2022. Tromp trok gelden van beleggers aan met valse en frauduleuze beloftes; zowel mondeling als schriftelijk. De aanklacht vermeldt bedragen variërend van 18.000 dollar tot 50.000 dollar. Volgens de ‘penalty sheet’ kunnen voor deze misdrijven geldboetes en/of celstraffen worden uitgesproken.

In het recente Hofvonnis in de zaak van de Centrale Bank CBCS namens Ennia tegen eigenaar Hushang Ansary en andere ex-bestuurders valt ook de naam van Evan Tromp als onderdeel van het ‘spookpersoneel’. In totaal is volgens opgave van Ennia/CBCS voor een bedrag van (minstens) 14,3 miljoen gulden betaald aan ‘adviseurs en personen die niet voor Ennia-entiteiten werkzaam waren’. Tromp is daar één van; hij ontving in de periode 2010 tot 2017 ruim 2,5 miljoen gulden.
Deze personen werden binnen de HR-afdeling van Ennia - in opdracht van ex-ceo Gijsbert van Doorn of directiesecretaris Roy Beaujon - geclassificeerd als ‘supervisory director’, terwijl zij op geen enkel moment een commissarisrol binnen de groep hebben vervuld. Deze individuen hebben geen enkele sollicitatieprocedure doorlopen. De HR-afdeling ontving doorgaans enkel de instructie om de relevante persoon op de loonlijst te plaatsen, met daarbij het periodiek uit te betalen bedrag. Bovendien heeft geen van hen een arbeidsovereenkomst of overeenkomst tot het verlenen van diensten met enige Ennia-entiteit gesloten, aldus Ennia/CBCS.

Vaststaat, aldus het Hof, dat Evan Tromp geen commissaris was. Uit e-mailcorrespondentie uit 2013 blijkt dat toenmalig Ennia-directeur Abdallah Andraous de instructie heeft gegeven dat Tromp op Aruba diende te worden voorzien van een kantoor, auto en appartement en dat toenmalig Ennia-ceo Ralph Palm zich afvraagt aan wie Tromp rapporteert.

Welke werkzaamheden Tromp verrichtte, hebben Palm en Andraous niet uitgelegd. Ansary heeft ter zitting over Evan Tromp meegedeeld dat hij wist dat Tromp voor een van de bedrijven op de eilanden werkte en dat hij graag jonge mensen kansen geeft. Welke werkzaamheden Tromp verrichtte in het kader van die kans heeft Ansary niet uitgelegd.

Nu blijkt dat de 37-jarige Tromp, directeur van de in 2018 opgerichte beleggingsinstelling Quanta Capital, door de Amerikaanse autoriteiten te zijn/worden vervolgd. Overigens blijkt de registratie van deze Curaçaose vennootschap al drie jaar te zijn opgeheven, namelijk per 28 augustus 2020.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.